Rüyada adet kanaması görmek, rüyayı gören kişi kadın ise iyi şekilde yorumlanır ancak erkekler için çok da hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaz. Rüyasında bir kadının adet kanaması görmesi, mutlu ve mesut bir hayata, hamiIeliğe veya eğer hamiIe ise

Rüyada Abiye Giymek Bu rüyayı gören kişinin en kısa bir zaman dilimi içerisinde hayatı içerisine girecek mükemmel bir bayana işaret eden rüyalardandır. Rüyasında abiye giyen kişi, nezih bir ortamda güzel bir toplantıya katıIır veya bu rüya sizin de

Rüyada araba sürmek ne anlama gelir? Rüyasında araba kullandığını görmek bulunduğu işte çok başarılı bir idareci olduğuna; memur veya işçi değil de halkdan biri ise, onlar tarafından oldukça fazla sevildiğine ve becerikliliği yüzünden onların hükümetle olan işlerinde aracılık

Reklam

Rüyada Adres sormak bir bilene akıl danışmaya, adres söylemek ya ad vermek bir kimseye bir işte danışmanlık yapmaya delalet eder. Adres almak veya vermek: akraba ve dostlarınızı ziyaret edeceğiniz anlamına gelir. Rüyada birisinin sizden bir adres sordugunu veya

azil

0 Yorum / a tabiri

Rüyasında bir kimse işten azledildi-ğini (çıkarıldığını) görse, bu rüya onun sıkıntı ve ke­derden kurtuluşuna işaretle yorumlanır. Memur olan böyle rüya görse, memuriyette devamlı ve başa­rılı olacağına işaretle yorumlanır.

azık

0 Yorum / a tabiri

Rüyada azık veya azık torbası görmek, kıs­mete işaretle yorumlanır. Bir kimsenin, rüyasında bir azık torbası veya azık torbasına birşeyler koydu­ğunu görmesi, uzun bir seyahate, uzun bir yolculuğa çıkacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, dul bir kadın

Rüyada azarlanmak görmek; Rüyada başkası tarafından azar­lanmak (azar işitmek), o kimseden saygı ve sevgi gör­mekle ve onunla dost olunacağına işarettir. Azarlan­mak da aynı şekilde yorumlanır. Diğer bir yoruma göre böyle bir rüya kişinin, yakınlarından (anne-ba-ba, amca ueya hocası

azap

0 Yorum / a tabiri

Rüyada azap çektiğini görmek, rahatlığa ermeye işarettir. Azap ile ilgili geniş yorumlar, ce­hennem maddesinde daha genişçe yorumlanmıştır.

Rüyada ayva ağacı görmek, çok yolculuk eden, para biriktiren, malı mülkü olan, ticâ­retle uğraşan, akıllı, ne yaptığını bilen, merhametli bir adama işâreten yorumlanır.

aylık

0 Yorum / a tabiri

Rüyada aylık görmek; Bir kimse, rüyasında aylık maaşını aldığı­nı görse, bu rüya onun (rüya sahibi kişinin) borçlu ol­duğuna (borçlandığına) ve bu borcundan eşinin müsrifliği yüzünden bir türlü kurtulamıyacağına ve aylı­ğının evinin bütçesine denk gelemiyeceğine işarettir.

yukarı