aylar

0 Yorum / a tabiri

Rüyada aylar görmek; Aylar hakkındaki rüyaların önemi var­dır. Bunun için Arabî (Hicrî) aylar bölümüne bakınız.

ayıb

0 Yorum / a tabiri

Rüyada ayıb olan bir şeyi yaptığını gör­mek, kötü huy ve yaramaz niteliklerde olan bir kim­se ile yorumlanır. Bu rüyayı gören hareketlerine dik­kat etmelidir.

Rüyada Âyetel’Kürsiyi okuduğu­nu veya dinlediğini görmek, ilme, hikmete, gönlün nurlanmasına, takva ehli, verâ’ ehli bir kişiye işarettir. • Ünlü rüya tâbiri bilgini İmâm-ı Nablûsî’nin yo­rumu: Rüyasında Âyetel Kürsiyi okuduğunu veya dinlediğini görmek, rüya sahibi kişinin hafızasının (okuduğu ve

Reklam

Rüyada bir ayakkabıcı görmek, sı­kıntılı günlerin biteceğine ve ferahlı günlerin başla­yacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada ayağın kaydığını gör­mek iyi değildir. • Rüyada ayağının kayıp da düştüğünü görmek, rüyayı görenin bir mûsîbete uğrayacağına işaret olup, kayıp da düşmediğini görmek ise kedere uğra­yacağına işarettir.

Rüyasında ayağı ile bir-şeyi tepelediğini görmek, söylemiş olduğunu inkar edeceğine işarettir. • Bir kimse rüyada birinin kendisini ayağı ile te­pelediğini (tepdiğini) görse, o kimse onun fakir ve yoksul düştüğünü görür ve ona malıyla büyüklük taslar diye tabir olunur.

avlanmak

0 Yorum / a tabiri

Rüyada avlanmak görmek; Rüyada geyik, dağ keçisi, tavşan gi­bi av hayvanlarını avladığını görmek, mal, zenginlik ve ganimete işaretle yorumlanır. • Denizde bir aletle balık avladığını görse, bu rüya elde edilecek helal rızka ve helal kazanca kavuşula­cağına işaretle yorumlanır.

avans

0 Yorum / a tabiri

Rüyada avans görmek; Rüyada avans para aldığını gören kim­senin, maddi sıkıntı çekeceğine işaret eder.

av

0 Yorum / a tabiri

Rüyada av görmek; Avla ilgili rüyalar iyiye yorulmaz. Av, çokça endişeye işaret eder, endişe fazlalığına işarettir. • Rüyasında bir kimse, avlandığını, ava çıkmış olduğunu görse, bu onun için pek iyiye yorulmaz. Çünkü bu gördüğü rüya onun hakkında dînî

attar

0 Yorum / a tabiri

Rüyada attar görmek iyiye yorulur. • Rüyasında kendisini attar olmuş görmek, halkın iltifatına, saygı ve hürmetine, övgüsüne sebeb ve mazhar olan bir işe girişeceğine işarettir. • Rüyasında bir attar ile dost olduğunu gören kim­senin, ahlakının güzelliğine ve cömertlik

yukarı