at nalı

0 Yorum / a tabiri

Rüyada at nalı görmek, iyiye ve hayra yorulur. At nalı nasıl görülürse görülsün iyidir.

Rüyasında at kestanesi görmek, nahoş şeylere işaret eder. Bir kimse rüyasında at kestanesi gördüğünü ve yediğini görse, bu onun acı bir haber alacağına veya işlerinin tersliğine veyahut sevmediği kişiler arasında bulunacağına işarettir.

Rüyasında aşı olduğunu görmek, iyiye yorumlanmakla birlikte, rüya sahibi kişinin sağlığına dikkat göstererek önem vermesi gerektiği­ne işaret eder. Aşı olmak genellikle bir kısım tehlike­lere önlem anlamı taşıdığı için sağlığına dikkat ikâzı­dır denilebilir.

Reklam

Rüyasında Asr Sûresini gören kim­se, Cafer-i Sadık (R.A.)’m yorumuna göre, ticâret ya­pan biri ise, ticâretinde çok kazanır, çok kâr eder şeklinde yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, rüyasında Asr Sûre­sinin tümünü veya bir kaç âyetini okuduğunu veya okunduğunu görse,

Rüyada üzümlü bir asma görmek, rüyayı gören için hayatının huzur ve uyum içinde geçeceğine ve işlerinin yolunda gideceğine işaretle yorumlanır. • Rüyada bir asmadan üzüm topladığını görmek, gönlüne göre bir evlilik yapılacağına veya miras yolu ile zenginliğe işaretle

asit

0 Yorum / a tabiri

Rüyasında asit görmek, iyi değildir. Asidi içtiğini veya bir yere döktüğünü görmek, rüyayı gö­ren kişinin mâlî (parasal) sorumluluklarını ihmal et­tiğinden, yerine getirmemesine ve bu sebeble büyük sıkıntılar ve parasal zararlar göreceğine işarettir.

asistan

0 Yorum / a tabiri

Rüyada kendinizin asistan olduğunu görmek, hayatta başarılı olacağınıza işarettir.

asi olmak

0 Yorum / a tabiri

Rüyada birinin kendisine saldırıp ona isyan ettiğini (âsî olduğunu) gören, düşmanına galip geleceğine işaretle yorumlanır.

asfalt

0 Yorum / a tabiri

Rüyada bir yola asfalt döküldüğünü, yolun asfaltlandığını görmek, rüyayı görenin işinde kaytardığım ve üstlerinden uyarıldığına işarettir. • Rüyada asfalt yolda yürüdüğünü görmek, işin­de düzenli ve tam çalışıldığına işarettir.

aseton

0 Yorum / a tabiri

Rüyasında aseton görmek veya aseton ile tırmaklarını temizlemekte olduğunu gören kişi, acı bir haber alacağına, üzüleceği bir söz işiteceğine işarettir. Bu nedenle iş hayatında olsun, aile hayatın­da olsun hareketlerini kontrol ederek kendisini sı­kıntıya sebeb olacak davranışlardan uzak durması

yukarı