Rüyada büyük baba görmek de çok mutlu bir aile ile birlikte güzel bir hayat yaşayacağına delalet eder ve işaretle yorumlanır.

Rüyada büyük anne görmek, bir kısım tabirci ve yorumculara göre sevince ve mut­luluğa işaretle yorumlanır.

Rüyada büyük adam görmek, Rüyasında büyük bilinen birini gören veya karşılaşan kimse, işlerinde başarıya ka­vuşacağına işaret eder.

Reklam

Rüyasında büyük veya küçük abdest yaptığını görmek, zekat verecek kadar nisaba sahib ise, malının zekatını vereceğine işaret ile, eğer zekat veremiyecek kadar fakir ise, sıkıntı ve üzüntü­sünün gideceğine işaretle yorumlanır. • Rüyada büyük abdest görmek, eğer abdesthâne (yani

büyük

0 Yorum / b tabiri

Bir kişi rüyasında etrafındaki herşeyin büyük olduğunu görmesi geçim yükünün, maişet derdinin artacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında büyük taşlar, kayalar görmek, rüya sahibinin görüş ve anlayışının (zekâsının) artacağına veya ömrünün uzayacağına ya da fasık bir kişiden kötülük göreceğine işaretle

büyücü

1 Yorum / b tabiri

Rüyada büyücü görmek, Rüyasında büyücü (büyü yapan) birini görmek, hîlekâr (dolandırıcı, düzenbaz), kötü niyyetli bir kimseden zarar görüleceğine işarettir.

Bir kimse rüyasında bu giysiyi görse, dünya ve âhiret hayırlarına ereceği­ne işaretle yorumlanır. • Rüyasında ibrişimden yapılmış bir bürd gör­mek ve giymek, haram mala işaret eder. Pamuktan yapılmış bürd ise, helal mala işaret eder demişlerdir.

bükmek

0 Yorum / b tabiri

Rüyasında bir ip veya sarığı büktüğü­nü gören kimsenin, bir yolculuğa çıkacağına işarettir. • Rüyasında ince bir ip büktüğünü görmek, o kimsenin gideceği yerin bolluk ve ucuzluk içinde olan bir yer olduğuna işaret ile tabir olunur. • Rüyada ip

büfe

0 Yorum / b tabiri

Büfe görmek, bolluk ve bereketle tabir olunur. Rüyasında büfede satış yaptığını gören kim­senin, kazancının bollaşacağma ve evinin geçiminin bereketleneceğine işaret ile tabir olunur. • Bir hasta, büfeden yiyecek birşey aldığını görse, o hasta iyileşir. Maaşlı biri, aynı rüyayı

Rüyada burnundan ince bir kan aktığını görmek, haram mala işaretle yorumlanır. Bazı yoruma göre; rüyasında burnunun kanadığını görmek, rüya sahibi kişinin bir hazine malı ile karşı­laşacağına işaret eder demişlerdir. Bazı yorumcular; rüyada burnunun kanadığını görmek, rüya sahibinin günahtan

yukarı