İbn-i Kesîr ve Nâfı’nin yorumu: Rüyasında bu sûreyi gören kişi bilmediği bir şeye şa­hitlik yapacağına ve üzüntüden gam ve kederden kurtulucağma işaret eder demiştir.

burs

0 Yorum / b tabiri

Rüyada burs aldığını görmek, ümîd ve beklentilerin boş çıkacağına işaret eder. Burs almak iyiye yorumlanmaz. • Rüyasında herhangi bir kurumdan burs alarak tahsilini sürdürmekte olduğunu görmek, rüya sahi­binin tahsil hayatında güçlükler ve zorluklar çekece­ğine, ancak sonucunda başaracağına ve

burgu

0 Yorum / b tabiri

Rüyada burgu ile bir şeyler deldiğini gö­ren kimsenin bu rüyası, etrafında kendisini kıska­nan, ve kötü huylu kimselerin bulunduğuna ve bun­lardan zorluk çekeceğine işaretle yorumlanır. • Rüyasında burgu ile açtığı bir delikten karşı ta­rafa baktığını ve gözetlediğini görmek, rüya

Reklam

burak

0 Yorum / b tabiri

Rüyasında burak gören kimsenin bu rü­yası, yüksek derece ve mertebelere erişeceğine işa­retle yorumlanır. • Burak, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.) mîrâç mucizesinin tecelli ettiği mîrâç gecesinde bin­diği mübarek bineğin ismidir. Burak cennetten geti­rilmiştir. İşte bu Burağı rüyada gören kimse,

bumbar

0 Yorum / b tabiri

Rüyasında koyun veya sığır bumbarı görmek veya yemek, iyiye yorumlanmaz. Bu rüya gönül sıkıntısına işarettir. Rüyayı gören kişinin stres ve sıkıntıya düşeceğine işaretle yorumlanır.

bulmak

0 Yorum / b tabiri

Rüyasında bir şey bulduğunu görmek, bu onun eline beklemediği ve ümîd etmediği bir şe­yin geçeceğine işarettir. Altın, gümüş ve benzeri şey­ler bulduğunu görmek, zengin olacağına (dünyalık sa­hibi olacağına), kötü ve değersiz bir şey bulmak ise, iyi sayılmaz. Hayra

Rüyada buldoğ köpeği gör­mek, bağlılık ve sadakat işareti olarak yorumlanır. • Bir kimse rüyasında buldoğ köpeğinin kendisi­ne saldırıp ısırdığını görse, bu onun düşmanlarından zarar göreceğine işarettir. Ancak köpeğin saldırdığı­nı fakat taşla, sopayla onu uzaklaştırdığını görse, bu onun düşmanlanna

Bir kimse rüyasında boş bir bulaşık çukuru görse, bu onun mal ve paraya kavu­şacağına, kesesini para ile dolduracağına işaret eder. • Rüyasında dolu bir bulaşık çukuru görmek, içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulacağına, bazı yo­ruma göre ise, kedere düşeceğine işaret

bulantı

0 Yorum / b tabiri

Bir kimse rüyasında midesinin bulan-dığmı görse, rüya sahibinin, üzüntülü bir haber ala­cağına veya işlerinin bozulacağına, zor günler geçire­ceğine işaretle yorumlanır.

bulama

0 Yorum / b tabiri

Bir kimse rüyasında bulama yediğini görmesi, rüya sahibi kendisini ilgilendirmeyen işlere karışacağına ve bu sebeble başının dertten kurtul-mayacağma işarettir şeklinde yorumlanır.

yukarı