Rüyada cüz görmek

Rüyasında Kur’ân’dan herhangi bir cüz okuduğunu gören kimse, gönül ferahlığına ereceğine ve gönlün huzurla dolacağına işaret olarak tabir olunur. Cüz Hakkında bilgiler. Kur’an ile ilgili bir terim olarak bu kelime, Kur’an’ın eşit uzunlukta bölümlere ayrılmış parçalarından birisini ifade

Rüyada cumba görmek

Bir kimsenin rüyada cumba görmesi, hayırlı bir eşe (hanıma) veya güzel huylu, çalışkan bir hizmetçiye işaretle yorumlamıştır. Cumbada görüle­cek iyi ve kötü şeyler (olumsuzluklar) bu kadınlarda aranır (onlara işaretle) yorumlanır denilmiştir. Cumba yorumu pencere yorumu gibidir.

Rüyada cuma suresi görmek

Rüyasında cuma sûre-i şerîfesini tamamen veya kısmen okuduğunu veyahut başka biri tarafından okunduğunu gören kimse, hayırlı iş­lerde bulunur ve faydalı, yararlı, ameller işlemek kendisine nasip olur şeklinde yorumlamıştır. Cuma suresi hakkında bilgiler. Medine’de ve Saff Sûresinden sonra nazil

Reklam
Rüyada cuma görmek

Rüyada cuma günü olduğunu görmek, iyilik ve kolaylıklara, bolluk ve bereketlere işarettir. • Rüyasında cuma namazını kıldığını gören kimse­nin, bütün dilek ve muradı gerçekleşeceğine işarettir. • Rüyada görülen cuma namazı, üzüntü ve ke­derlerden kurtulmaya ferah ve sevince ermeye

Rüyada cokey görmek

Bir kimsenin rüyada cokey görmesi, yol­culuğa işaret olarak yorumu yapılır. Çünkü rüyada görülen at, bir yola gitmek için binilir. Rüyasında bir cokeyin kendisini ata binerken görmüşse, uzun soluklu bir yolculuğa yani seyahate çıkacağına işaret olarak yorumlanır. Aynı zamanda

Rüyada cihad görmek

Rüyada Cihad Görmek Rüyasında kendisini cihad ediyor gören kimse, çoluk çocuğunun istanbul escort rızkını kazanmak için gay­ret gösterdiğine, güzel ve iyi sözlerle anıldığına işa­retle yorumlanır. Rüyada cihad etmeye çıktığını (gittiğini) gö­ren kimse, fazilet ve zenginliğe kavuşur ve âhiretteki

cilacı

0 Yorum / c tabiri

Rüyada Cilacı Görmek Rüyada bir şeyleri cilaladığını veya parlat­tığını görmek, devletin herhangi bir kurumunda hizmete giriliceğine ve bundan hayır ve menfaat görüleceğine işaretle delalet eder.

cilt

0 Yorum / c tabiri

Rüyada Cilt Görmek Rüyada cilt görmek ise, devlet dairelerinde işle­rinizin yolunda gideceğine işaretle yorumlanır. Rüyada kitap ciltlediğini görmek Hayırlı ve doğruluk işareti olarak görülmüş ve yorumlanmıştır. Rüyada yeşil cilt görmek Ölmüşlerinizin sizden duâ bekliyor olduğuna yorumlanır. Rüyada beyaz

cima

0 Yorum / c tabiri

Rüyada cima görmek ne anlama gelir? Rüyada cinsel ilişkide bu­lunduğunu görmek, yardım ve büyük bir mevkiye işaretle tabir olunur. Eğer bu rüyayı gören kimse, uyandığında bu münâsebetin guslü gerektiren bir belirtisini üzerinde (kilotunda ve sâirede) görürse bu rüya

Rüyada Cimrililik Rüyanızda cimri görmek, rüya tabiri uzmanları tarafından hayra yorumlanmaz. Genel olarak cimri olan kişinin ailesinin rızkını kazanma konusunda son derece umursamaz ve temkinsiz davrandığı anlamına gelebilir. Buna bağlı olarak aile fertlerinin ruh ve beden sağlıklarının kötüye

yukarı