Rüyada Çatışmak Rüyada çatışmak, rüyayı gören kişinin, iş hayatında gerçekIeştireceği çaIışmaIar ve ortaya koyacağı projeIer sayesinde çok büyük başarıIar kazanacağına, bu sayede kariyerinde şimdiye kadar hiç yapamadığı kadar büyük bir sıçrama yapacağına, bu sıçrama sayesinde iş kapıIarının kendisine

Rüyada çelenk görmek ne anlama geliyor ve manası nedir ne şekilde yorumlanır? Rüyada görülen çelenk veya yapraktan ve çiçekten yapılmış halkalar halinde bir çelenk boy­nuna taktığını gören kimse, çevresi tarafından çok sevildiğine işaretle yorumlanır.

çerkez

0 Yorum / ç tabiri

Rüyada çerkez görmek ne anlama gelir? Rüyada bir çerkezi görmek, iyiye yo­rumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin, iyi huylan bulu­nan bir eşe sahip olacağına, güzel huylu bir insanla evleneceğine işaret eder.

Reklam

Rüyada çılbır görmek ne manaya geliyor? Bir kimse rüyasında çılbır (haş­lanmış yumurta üzerine yoğurt ve kızartılmış yağ dökül­müş yemek) yediğini görse, bir kız çocuğunun olacağı­na işarettir. Bu rüyayı gören kişi bekâr ise, evlenece­ği kimse ile tanışacağına işaret eder.

Rüyada çınar ağacı görmek ne manaya istanbul escort geliyor? Rüyada görülen çınar ağacı, say­gın ve evlâdı çok olan, güçlü bir adama işarettir. Bir kimse rüyasında çınar ağacının meyvesin­den faydalandığını ve bir şeyler aldığını görse, bu onun saygın ve

Rüyada çıngırak görmek ne anlama porno izle geliyor ve manası nedir? Rüyada çıngırak sesi duymak, yalan ve asılsız bir haber alınacağına işaret eder. Bazı yorumculara göre: Rüyada görülen çıngı­rak, münâkaşa, ağız kavgası ve mücâdele gibi sevil­meyen şeylere porno

Rüyada çiçek hastalığı görmek ne anlama istanbul escort gelir ve görülen bu rüya ne şekilde yorumu yapılır? Rüyada görülen çiçek hastalığı, iyi değildir. Böyle bir rüya görmek, gerçekleri örtmeye ve kötü kimselerin işlerini benimsemeye işaret olarak beylikdüzü escort

Rüyada çilingir görmek, ne anlama geliyor? rüyada görülen çilingir kişinin ağzı­nın sıkılığına ve sır saklayıcılığma işaretle yorumla­nır. Bir kimse rüyasında bir çilingir görse, bu onun sır saklayan, sırlan gizliyen bir kimse olduğuna ve eğer bekâr ise, nikahlanacağma ve

Rüyada çoban yıldızını görmek, güzel bir kadına işaretle tâbir olunur. Bu işaretten de görüldüğü üzere, rüyada çoban yıldızı gören kimse, halkı çeşitli kötülüklere düşürerek kendisine yakınlı­ğı bulunmayan güzel bir kadınla evlenme istek ve ar­zusunda bulunmaya kalkacağına işaretli yorumlanır.

Rüyada çocuk göbeği görmek ne anlama geliyor, Rüyada yeni doğmuş bir bebe­ğin kesilip atılmış göbek parçasını görmek, evliliğe işaret eder denmiştir.

yukarı