çalı

0 Yorum / ç tabiri

Rüyada çalı görülmesi; iyi bir yuvaya işaret eder. Çünkü ku?lar iyi bir yuvayı çalıdan yaparlar. Bir kimsenin rüyasında çalının dalını veya yaprağ?nı görmesi; o kimsenin güzel bir çocu?a sahip olacağına yorumlanır.

Rüyanızda bir bahçede veya tarlada çalı fasulyesi topladığınızı görmeniz; zengin bir kimseden yardım göreceğinize veya uzun boylu bir ahbabınızın ikramına mazhar olacağınıza delaletle tabir olunur. Bir kimse rüyasında çalı fasul­yesi yediğini görse bu onun işlerinde ve mesleğinde başarılı

Rüyada kişinin kendini i? bağında görmesi i?i yaşamında başarı elde edece?inin işaretidir. Yeni bir aşk yaşayacağ?nıza ya da hayattaki başarılarınızın devam edece?ine işarettir.

Reklam

çakıl

0 Yorum / ç tabiri

Sevgi ve aşk üzüntü ve kedere, akıl ölçülerinin dış?na çıkmaya; dünya sıkıntısına, hastanın vefatına; Birine ağ?rı derecede tutkun olmak dince ve malca noksanlı?a, Allah aşkı ve neticete kişiyi gerçek aşka ulağtıran makul ve dozunda sevgi asalete, yaratı?lı? güzelli?ine,

çakmak

0 Yorum / ç tabiri

Rüyada yanan bir çakmak görülmüşse, arzu edilen ?eylerin gerçekle?ece?ine işarettir. eğer çakmak çabalara rağmen yanm?yorsa, hayal kırıklı?? olacak demektir.

Bir kimsenin rüyasında bir çalar saat görmesi; artık çalı?ma hayatında yorgunluk ve bitkinlik duydu?undan dolayı i?lerinin sevk ve idaresini bir başkasına devretmeyi düğündüğüne yorumlanır. Böyle bir rüyanın tabiri saatin zil çalı? adedine göre yap?lmalıdır. Saatin bir defa zil

çalgı

0 Yorum / ç tabiri

Bir kimsenin rüyasında çalgı görmesi; de?i?ik şekillerde yorumlanır. Temiz bir şekilde giyinmi? bir kişinin rüyasında ibâdet vaktinin dış?nda çalgı çaldış?nı görmesi; yapmakta olduğu i?inin toplum içinde ilgi göreceğine işaret eder. Rüyanızda tek bağınıza çalgı çaldış?nızı görmeniz; duyanı heyecanlandıran

Rüyada çadır yapan bir çadırcının görülmesi; hareket ve yolculuğa, bazen de kabirlere yorumlanır. Bir başka tabire göre de: Bir kimsenin rüyasında bir çadırcı görmesi; eğer bekâr ise o kimsenin evlenece?ine delalet eder. Rüyada çadırcı birini görmek, yolculu­ğa ve

yukarı