Rüyada çocuk kaybetmek görmek ne anlama geliyor? Rüyasında çocuğunu kay­beden bir kadını görmek, sevinç ve ferahlığa işaret eden bir mahzunluk işareti olarak yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, bu görülen rüya, çocuğun ve annenin kaybolmasına veya kaybolacağına işarettir.

Rüyada çoğalmak görmek, Rüyada bir şeyin çoğaldığını (bir araya toplandığını) veya bir yere biriktiğini görmek, artmak ve memurluk, kâr etmek, kazanmak gibi şey­lere işaret eder. Bir kimse rüyasında bütün âzâlannın (organla­rının) bir arada toplandığını görse, bu rüyası onun

Rüyada çolaklık görmek ne manaya geliyor? Rüyada görülen çolaklık günaha işa­rettir. Rüyasında iki elinin birden çolakmış olduğunu gören bir kişi, büyük bir günâh işler. Gördüğü bu rü­yası onun büyük bir günâh işleyeceğine işaret olarak tâbir olunur. Sağ kolunun

Reklam

Rüyada çuvalcı görmek, ne anlama geliyor? Rüyada görülen çuvalcı bilinen (yani herkesin bilip tanıdığı) bir kimseye işaretle yorumlanır. Çünkü çuval, her şeyi içine alan bir kaptır. Bu sebep­tendir ki, çuval görmek, insanlann kötülerine işarettir.

çakı

0 Yorum / ç tabiri

Rüyada çakı görmek, kötü bir söze işaret­tir. Rüyasında birisinden bir çakı aldığını gören kim­se, çakı aldığı kimseden kötü bir söz işiteceğine işa­rettir. Çakı verdiğini görmek aksine, yani ona kötü söz söyleyeceğinize işaret eder. • Rüyada çakı ile bir

Rüyada çakıltaşı görmek ne anlama geliyor? Rüyasında bir kimse, çakıltaşı topla­yıp sonra topladığı taşları bir kuyuya attığını görse, eğer bekâr ise evlenir veya mal ve mülk satın alır şek­linde yorumlanır. Bazen de küçük çakıltaşları görmek, şahitlik edeceğinize işaret

Rüyada çakmaktaşı görmek yorumu nedir, uzaktan alacağınız sıkıcı ve üzücü bir habere işarettir. Bazen de çakmaktaşı görmek, bir kaza geçirile­ceğine ve maddi zarar olacağına işaret eder. Bir kadın rüyasında çakmaktaşı çaktığını ve o-nurila ateş yakıp ateşini tutuşturduğunu ve

çalma

0 Yorum / ç tabiri

Rüyada çalma görmek ne anlama geliyor? Rüyasında bir kapıyı çaldığını görmek, iyiye yorumlanmaz. Bu rüya bir fitne ve kavgaya ka­rışacağına veya böyle bir durumla karşılaşacağına işaret olarak yorumlanır. Hayatında dürüst olan bir kimse, herhangi bir-şeyi çaldığını görse bu

Rüyada çağırmak görmek ne anlama geliyor? Rüyasında kendisinin birisine bağı­rarak çağırdığını gören kişi birisiyle görüşüp konuşa­cağına işaretle yorumlanır.

Rüyada çamaşır suyu görmek ne ile tabir edilir? İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada çamaşır suyu veya çamaşır yıkayan kimse görmek insanlara vaaz ve nasihat eden ve onların günahlarından tövbe etmelerine sebep olan kimseye delalet eder. Bazende çamaşır

yukarı