dünya

0 Yorum / d tabiri

Rüyada dünya görmek ne anlama geliyor? Alem-i menamda (uyku halinde yani rü­yada) dünyayı görmek, bu rüyayı bir kadın görmüşse, zevceye (hanım eşe) ve bol mala işaretle delalet eder.

Rüyada dalak balı görmek ne şekilde yorumlanır? helâl olan mirastan gelen veya şirket tarafından gelen mal ve rızık olarak yorumlanır. Rü­yasında önünde başka birşeylerle beraber dalak balı­nın da olduğunu görmek, değerli yüce bir ilmi elde etmiş olmaya ve

dalyan

0 Yorum / d tabiri

Rüyada dalyan görmek, bolluk ve bere­kete işaret olarak tabir olunur. Bir kimse, rüyasında denizde kurulmuş bir dalyan görse, bu rüyası onun bolluk ve berekete kavuşacağına, kısmet ve kazancı­nın artacağına işaretle tâbir edilir. Yine rüyasında bir dalyan gören kimsenin

Reklam

dünür

0 Yorum / d tabiri

Rüyada dünür görmek ne demektir? Rüyada insanın dünürünü görmesi, sevgi ve muhabbete işaretle yorumlanır. Kişinin uy­kusunda (rüyada) birisiyle veya birileri ile dünür (kız alıp vermekle akraba) olmuş olduğunu veya gerçek ha­yatta dünürü varsa onunla bir araya geldiğini, ko­nuştuğunu

dürmek

0 Yorum / d tabiri

Rüyada dürmek görmek ne anlama geliyor? Rüyada herhangi bir eşyayı dürdüğuünü görmek, affedici, öfkesini yenici birine işaretle delalet eder. Bazen de kişinin yiyeceğinin, içeceğinin bittiği­ne ve ecelinin yani ölümünün yaklaştığına işarettir rüyada dürmek görmek.

Rüyada düğün çiçeği görmek ne manaya geliyor, iyi değildir. Kişinin rüyada düğün çiçeği görmesi, onun çok zorluk ve meşakkat çekeceği bir yolculuğa çıkacağına işaret olarak tâbir olunur denmiştir.

dümbelek

0 Yorum / d tabiri

Rüyada dümbelek görmek ne anlama geliyor? Uyku âleminde (rüyasında) dümbe­lek görmek, hayırla yorumlanır. Bu rüya, sevinçli ve hayırlı bir habere işarettir. Veya uzaktan gelecek bir yolcunun haberine işaretle delalet eder de denmiştir.

Rüyada devlet büyüğü görmek ne anlama gelir? Devlet büyüğü ikram ve ihsanda bulunurken ya da sevinçli görmek hayra delalet eder, onu üzgün ve gazaplı yahut perişan bir vaziyette görmek kendisi ve ülkesi için şerre; Devlet başkanı görmek bazen

Rüyada düşmanlık hâli görmek, dostluğa, arkadaşlığa işarettir. Bazı kere de tam tersi, kine, zulme, eziyete delâlet eder.

düşmek

0 Yorum / d tabiri

Rüyada yüzüstü düşmek; rüya sahibinin doğru yolu terkederek sapıklığa düşmesine işaretle delalet eder. Kendisini yüz üstü düştüğünü görmesi karındaki hastalıklarla tabir edilir. Rüyayi gören kadın ise, kocasindan yüz çevirerek kaçma yollarını arar. DÜŞMEK: Kişinin rüyasında birisinin kendi üzerine

yukarı