Şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kuran ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan salih ebeveyne, gerçek alim, evliya ve müride yahut cennete delalaet eder. Kabede namaz kılmak yönetimden iyilik görmeye, düşmarının şerrinden emin olmaya,

yukarı