Şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kuran ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan salih ebeveyne, gerçek alim, evliya ve müride yahut cennete delalaet eder. Kabede namaz kılmak yönetimden iyilik görmeye, düşmarının şerrinden emin olmaya,

yukarı

fuck you google fuck you google fuck you google