Kişinin rüyada bir başkasının izini sürdüğünü görmesi, sırları açmaya ve gizli şeylerin meydana çıkmasına veya ilme ve âlimlerin yoluna uymaya delâlet eder.

izci

0 Yorum / i tabiri

Rüyasında izci olduğunu gören kimse kalabalık bir toplulukla yolculuğa çıkacak demektir.

izin

0 Yorum / i tabiri

Bir yerden izin aldış?nı görmek çok zor bir döneme girdişinizi ve daha fazla çalı??rsanız üstesinden geleceksiniz demektir.

Reklam

iz

0 Yorum / i tabiri

Rüyada bir izi takip etmek, yeni i?lere atılacağ?nızı işaret eder.

Rüyada medh ve sena edilmeye lâyık olan iyi kimseyi zemmetmek, fuhşiyat yapmaya, yüce Allah’ın kitabından ve Nebiler Nebisinin sünnetinden yüz çevirmeye delâlet eder.

iyilik

0 Yorum / i tabiri

Rüyada iyi ve güzel bir şey görmek, faydalı ilme söz ve amelinde ihlâslı olmağa delâlet eder. Yine her nesnenin iyisini görmek de böyle tâbir edilir. Bir kimsenin rüyada iyilik yaptığını görmesi, kötülüklerden tevbeye ve Cenab-ı Hakk’a ilticaya delâlet

Rüyada görülen iyilik, veren kişinin verdiği şeyin miktarına göre değer taşır. Fazla verilmeye layık olan bir kimseye az verdiğini görmek, rüya sahibinin, Allahu Teâlâ’dan ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in sünnetinden yüz çevireceğine alâmettir. Nablusî demiştir ki: Rüyada bir kimseden

itiraf

0 Yorum / i tabiri

Rüyada gizli bir ?eyi itiraf etmek iyice incelemeden bir anlaşma yapmak demektir. Bazı kararlar verirken dikkatli olmalısınız anlamındadır..

itiraz

0 Yorum / i tabiri

Rüyasında bir ?eye itiraz eden kimse i? yaşamında kendisine hazırlanan bir komployla karşı karşıya demektir.

itmek

0 Yorum / i tabiri

Bir kimsenin rüyada bir başkasını öteye itiverdiğini görmesi, “Bunun üzerine (Musa) onu bir yumruk vurup öldürdü. “Bu, dedi, şeytanın işlerindendir.” (Kasas, 15) mealindeki âyet-i celilenin işaretince şeytanın amelinden bir şeye duçar olmaya ve dince akıbetinin güzelliğine alâmettir. Hazret-i

yukarı