Karışık rüyalar

Karışık rüyalar, birbirini tutmayan sonuçlar üretirler.
Yüzler ve diğer şeyler eşzamanlı olarak yansıtılırken ve hemen hareket ederlerken bir aynanın karşısına geçerseniz, zihninizden geçenlerin iyi tarif edilmiş bir görüntüsünü elde etmekte başırısızlığa uğrayacaksın izdir.
Çiçeklerle ve ağaçlarla dolu bir orman içinden, dakikada 2 mil yapan bir trenle geçerseniz, zihniniz bir çiçeği ya da ağacı diğerinden ayıramayacaktır.
Rüya yaşamı ve olaylar, aynı şekilde zihnimizin üzerine düşübelir.
Bir kadın, bir mektup alacağını hayal edebilir ve aynı bağlantı içinde bataklık ya da kurak bir yer görebilir. Normal yaşamında, rüyasındaki gibi mektup alınca hayrete düşmüştür; fakat bataklık ve kurak yer ortaya çıkmamıştır.
Birden fazla nedeni olmasından dolayı bu, karışık bir rüyadır. İlk kısım rühâni sınıfa bağlıdır. Rüyanın diğer kısmı özneldir ve öyleyse alegorik bir anlam taşır. Mektupla birlikte rüya, talihsizliğin geleceğini önceden haber verir.
Bu tür rüyaların yorumu ruhhani rüyalara nazaran daha zordur. Böyle rüyalarda; su, para, ev, mektup, insan ve daha nice şeyler görebilirsiniz. Ertesi gün, suyla karşılaşabilir ya da mektup alabilirsiniz; diğer şeyleri göre­mezsiniz ama bunu sıkıntı ya da keyif izleyecektir.
Yine, benzer bir rüya görebilir ve bu kez su ile karşılaşmayabilir, mekt­up almayabilirsiniz. Fakat normal yaşamınız diğer rüya resimleriyle dolduru­lacak ve siz rüyanızda su ya da mektupla işaret edilen hayal kırıcı ya da hoş olaylar tecrübe edeceksinizdir.
yukarı