lokum

0 Yorum / l tabiri

Rüyada lokum yediğini veya kendisine lokum hediye edildiğini görmek, huzurlu ve sıhhatli bir hayata ve ağız tadına delâlet eder. Lokum ayrıca rızıktır ve bal gibi tâbir edilir.

lut

0 Yorum / l tabiri

Bir kimsenin rüyada Lût (a.s.)’ı görmesi, düşmanı üzerine galip gelmesine ve düşmanının Allahu Teâlâ’nın gazabına uğramasına ve helâkma delâlet eder.  Yine Hazret-i Lût’u görmek, insanın zevcesi tarafında çekeceği sıkıntı ve üzüntülere delâlet eder. Çünkü onun zevcesi ona sıkıntı

lüfer

0 Yorum / l tabiri

Kişinin rüyada lüfer balığı görmesi veya denizden tutması, rızka, nimete, bahtın açıklığına ve geçimin kolaylığına delâlet eder.

Reklam

Çevrenizde iki yüzlü insanlar var demektir. eğer dikkat etmezseniz, bu insanlar sizin ayağınızı kaydıracak demektir.

lokma

0 Yorum / l tabiri

Rüyada bir yerden lokma aldığını ve yediğini görmek, rızık ve kısmete, başka bir kimseye lokma verdiğini görmek, insanları faydalandırmaya ve iyilik etmeye işarettir.

lokman

0 Yorum / l tabiri

Rüyada Sûre-i Lokman’ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allah Teâlâ’nın ona kitabı ve hikmeti öğretmesine ve onu halis itikadla rızıklandırmasına delâlet eder. ibn-i Sîrîn demiştir ki: O kişi âlim, âbid ve hâkim olur.

lokomotif

0 Yorum / l tabiri

Rüyada tren lokomotifini görmek, bir habere veya yolculuğa delâlet eder. Lokomotifi kendisinin kullandığını görmek, bahtının açıklığını ve geniş rızka delâlet eder.

lokanta

0 Yorum / l tabiri

Rüyada bir lokantada yemek yediğini görmek, rızka ve menfaata delâlet eder.

limonata

0 Yorum / l tabiri

Bir kimsenin rüyada tatlı bir lomanata içtiğini görmesi, müjdeli ve hayırlı bir habere delâlet eder.

lisan

0 Yorum / l tabiri

Rüyada hiç bilmediği ve anlamadığı bir dille konuştuğunu görmek, uzak bir yere yolculuğa delâlet eder.  Medh ve zemmedilmekten lisanının aciz kaldığını görmek, mahkemesi olan kişi için delil getirmekten aciz kalmaya ve düşmanına mağlup olmaya delâlet eder. Eğer mahkemesi

yukarı