Rüyada namaz kılmak sözünü yerine getirmeye ve isteğine ulaşmaya delalet eder. Namaz kılmak zorda olan kimse için kurtuluşa işaret eder. Bir kapının ağzında veya bir döşekte namaz kıldığını görmek ölüme işarettir. Hapiste olan bir kimsenin namaz kıldığını görmesi,

nüfuz

0 Yorum / n tabiri

Rüyada nüfuz sahibi ve hürmete değer bir kimse olduğunuzu görmek, güzel ahlâka, hayır ve kereme delâlet eder. Çünkü hürmet sadece iyi insanlara karşı yapılır.

nükte

0 Yorum / n tabiri

Rüyada nükteli sözler duymak veya söylemek, iyi ve sevindirici habere delâlet eder. Nükte, bazı kere de hikmete işarettir.

Reklam

nüzul

0 Yorum / n tabiri

Rüyada nüzul inip bir yerin veya bir azanın felç olduğunu görmek, günahların mağfiretine işarettir.

Rüyada Nuh peygamberi görmek, uzun hayata yorumlanır.

numara

0 Yorum / n tabiri

Rüyada rakam görmek, i? yaşamında iyi şansa yorumlanır. ?? hayatında meydana gelecek olaylar demektir.

nun

0 Yorum / n tabiri

Bir kimsenin rüyada Sûre-i Nun’u veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, hitabet ve belagatla rızıklanmaya, akla, ilme ve güzel ahlâka delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Allahu Teâlâ o kimseye, fesahat, ilim ve

nur

0 Yorum / n tabiri

Rüyada Nûr Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okumak veya okunduğunu işitmek, şu şekilde tâbir olunur: a) İlim, b) Hikmet, c) Cömertlik ve ihsan, d) Kalbin nur ile pırıldaması, e) Hastalıktan kurtuluş… Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Bir kimsenin

nutuk

0 Yorum / n tabiri

Rüyada büyük bir topluluğa nutuk verdiğini görmek, makam ve mevkinin yüksekliğine, şan ve şerefe delâlet eder.

nohut

0 Yorum / n tabiri

Rüyada nohut görmek, zor ve meşakkatle elde edilen mala işarettir. Bir kimsenin rüyada sıcak nohut yediğini görmesi, ramazanda zevcesini öpmeye delâlet eder. Hatta bir gün bir adam İbn-i Sîrîn’in huzuruna gelip: -Ey pîr, dedi, rüyada kavurulmuş nohut yedim,

yukarı