palmiye

0 Yorum / p tabiri

?klimi çok güzel olan bir yere yolculuk demektir.

Rüyada yollardan, geçitlerden, çöplüklerden, delik ve deşik yerlerden paçavra toplayan birini görmek, helâl ve haram demeden mal biriktiren kişiye delâlet eder. Bu rüya, bazan da sırları ifşa ve üzerine lazım olmayan şeyleri sormaya işarettir.

padişah

0 Yorum / p tabiri

Rüyada tahtına kurulmuş bir padişah görmek. izzete, şerefe, kuvvet ve kudrete delâlet eder.  Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada sultan veya padişah görmek, on iki veçhe ile tâbir olunur: a) İmamet, b) İlim, c) Hitabet, d) Şöhret, e)

Reklam

Bir kimsenin rüyada padişah çadırı görmesi, yine padişaha delâlet eder. Padişah çadırını gören kişi, sultanın düşmanına galip gelir ve onu kahreder. Rüyada bir yere padişahın çadırının kurulduğunu görmek, sultanın askerlerini ve ordusunu çeken ve orduya kumanda eden bir

paket

0 Yorum / p tabiri

Bazı güzelliklerle karşılağacaksınız. Birine paket yollamak, i?inizde ufak zararlara u?rayacağ?nızı belirtir.

palamut

0 Yorum / p tabiri

Rüyada palamut balığı tuttuğunu görmek, rızka ve menfaata delâlet eder. Meşe palamutu görmek, uzun bir ömre ve geniş bir rızka işarettir.

paça

0 Yorum / p tabiri

Rüyada paça eti yediğini ve kemiğini emdiğini görmek, insanların en şereflilerinin malını yemeye işarettir. Paça aynı zamanda maldır. Koyun ise insanların mallarının en şereflisi ve bereketlisidir. Eti yenen hayvanın paçası mala işarettir.

Rüyada bu kimseyi görmek, vergi memuruna, tarak satmaya, öşür sahibine, bazı kere de yetim malını zulmen yiyenlere delâlet eder. Rüyada paça temizleyicisini görmek, insanlardan şiddet ve zahmeti gideren kimseye de işarettir.

paçavra

0 Yorum / p tabiri

Rüyada paçavra görmek, fakirlik ve meşakkate delâlet eder.

yukarı