Rüyada Ashâb-ı Kiram (Pey­gamberimizin saygı değer ashabından ve arkadaşların­dan) birilerini görmek, bütünüyle iyiliğe hayır ve fa­zilete işaretle yorumlanır.
• Rüyada Ashâb-ı Kiramı güzel bir halde görmek, rüyayı gören kimsenin itikadının ve inancının ehl-i sünnet inancına uygun olduğuna, işarettir.
• Rüyasında bir kimse, Ashâb-ı Kiram’dan biri­nin kendisine (rüyayı gören kimseye) iltifat ettiğini (hoş ve güzel karşıladığını) görse, bu gördüğü rüya, kendisinin cami, çeşme, mescid ve yol gibi sadaka-i cariyeden olan (öldükten sonra da deuamh seuab yaz­dıracak hayırlardan) birini yapacağına işarettir. Bu rüya aynı zamanda rüyayı gören kimsenin, nesebi­nin, gönül ve ahlakının, itikad ve îmanının temizliği­ne de sağlam ve mükemmel bir delilinin işaretidir. rüyada ashabı kiram görmek anlamı? Rüyada Hazret-i Hasan ve Hüseyin’i görmek, bazı büyük zatlara intisab ederek onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye delâlet eder.  Onlardan birinin kendisine bir şey verdiğini veya lütuf ve iltifat ile söz söylediğini görmek, çok mal ve nimete, refah ve rahata, fukaraya lütuf ve ihsana delâlet eder. Çünkü onlar lütuf ve ihsanda herkesten ileriydiler. Rüyada Nebiler Nebisi’nin nazenin kızı ve Cennet kadınlarının efendisi Hazret-i Fâtıma (r.anha)’yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlâka, bütün işlerde muvaffakiyete delâlet eder. Yine onu mesrur ve güleç görmek, ferah ve sürura, saadet ve selâmete işarettir. Mahzun ve mukadder görmek hüzün ve keder ile tâbir edilir. Resûl-i Ekrem efendimizin pâk zevcelerinden herhangi birini görmek, hayır ve hasenata, iffet ve ismete, haram ve bâtıldan uzak kalmağa, aile saadetine ve bereketli rızka delâlet eder.Bir Cevap Yazın

yukarı