Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başka­nına ve diğer devlet büyüklerine işaret eder. Rüyada ay görmek, değişik durumlara işaret olarak yorumlanır. Ünlü rüya yorumcularının bu yolda değişik tabir­leri vardır.
• Câfer-i Sadık (R.A.)’m yorumu: Rüyada ay gör­mek, şu durumlardan birine işaret olarak yorumla­nır. Mal, mülk, büyük devlet adamı, ana, baba, evlâd, güzel eş, güzel hizmetçi, koca, hayırlı bir insan, baş­kan, büyük bir zât ve menfaat elde etme gibi durum­lara işarettir.
• Yine bazı yorumculara göre: Ay görmek, hü­kümdar, bakan, hükümdar hanımı, hükümdar kızı, hükümdar oğlu, âlim, vali, güzel kadın, güzel çocuk, zevce (hanım, eş), peder (baba), valide (ana), vapur, dünya mutluluğu, gizli kapaklı işlerin ortaya ve mey­dana çıkması gibi şeylere işarettir.
• İbn-i Fudâle’nin yorumu: Rüyada ay görmek, erkek evlâda işarettir. Bir kadın veya erkek, rüyasın­da kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, bahtiyar olacak bir erkek evlâdı doğacağına işarettir. Gördüğü ayın yauaş yauaş semâya (göğe) doğru yükseldiğini de görmesi, doğacak olan o bahtiyar oğlan çocuğunun dünyada en yüksek makama ulaşacağına, bahtiyar yaşayacağına işarettir. Ancak ayı böyle gördüğünde ay hemen kayboluverirse, bu çocuğun ömrünün kısa olacağına, eğer ay bilinen ışığını ve parlaklığını koru­yor bir görünümde ise, bu bahtiyar oğul yükseleceği o büyük makamda çok adaletli bir idareci olacağına işarettir. Bu görülen ayın rengi kan kırmızısında ise, bu doğan çocuk zâlim, gaddar biri olacağına işarettir. Ayın rengi siyah olursa, bu doğan çocuk zahmet ve meşakkatten kurtulamayacağına işarettir. Bu görü­len ay bulutlarla kapalı olursa, bu doğan çocuk sıkın­tılardan kurtulamaz ve keder içinde yaşayacağına işaret olarak yorumlanır.
• Câbiril’Mağribi’nin yorumu: Rüyasında ayı elin­de veya yambaşmda olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin evleneceğine işaret eder. Gördüğü bu ay, hilâl halinde ise, evleneceği hanımın kendisinden daha alt bir sınıftan olacağına işaret eder. Eğer görülen ay, do­lunay halinde ise, evleneceği hanım, asaletçe ve soy bakımından kendisinden daha yüksek bir sınıftan olacağına işarettir. Bu rüya bir kadın tarafından gö­rülmüş olsa, yorum yine aynı şekilde yapılır. Ay bazan erkek evlâda işarettir. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlâtları olacağını delâlet eder. Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktığının görülmesi, o evlâdın insanlı­ğın en ulvî derecesine vâsıl olacağının işaretidir. Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zat tarafından verilecek mükâfata delâlet eder. Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delâlet eder. Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tâbir olunur. Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülâta uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir. Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına delâlet eder. Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu görmek, yüksek ve ulvî derecelere işarettir.

Hıristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Ay bedir halinde iken bir başka gezegenle çarpıştığını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp edeceklerine işarettir.

Bakan olan birinin ayın tersine döndüğünü görmesi, vazifeden azledileceğine işarettir. Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmek, anne babanın . rızası ile tâbir olunur. Güneş ve aya secde ettiğini görmek ise, büyük bir günaha delâlet eder. Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul olacağına işarettir.Bir Cevap Yazın

yukarı

fuck you google fuck you google fuck you google