Rüyada ayak görmek, rüyayı görenin ser­vetinin devamlılığına işaretle yorumlanır.
• Rüyada ayaklarında kıl görmek, rüyayı gören kimsenin borcunun artacağına işarettir.
• Rüyada bir ayağının büyük (fazla) olduğunu görmek, rüya sahibi kimsenin geçiminin artacağına işaretle yorumlanır.
• Rüyada ayaklarının güzel ve mükemmel oldu­ğunu görmek, kişinin hem dünya, hem de dînî haya­tının güzelliğine işaretle yorumlanır.
• Ünlü yorumcu İbn-i Sîrîn’in yorumu: Rüyada görülen ayak veya ayaklar, kişinin malı, amelleri, yap­tığı işleri ve gizli sırları gibi şeylere işarettir. Ayak par­maklan da, hizmetçileri ve yardımcılarını temsil eder. Uykuda görülen rüya bunlara işaretle yorumlanır.
• Bazı rüya yorumcularının tâbirine göre: Rüya­sında bir çok ayakları olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, istek ve arzusuna kavuşacağına, muradına ereceğine, hastası varsa, şifâ bulacağına ve mal, mülk sahibi olup zenginleşeceğine işarettir.
• Danyal (A.S.)’ın yorumu: Rüyasında bir ayağı­nın kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmek, rüya sa­hibi kişi, malının yarısını kaybederek elinden çıkacagına veya anne ve babasından birinin vefat edeceği­ne (öleceğine) işaret eder.
• Ünlü Selef rüya tâbircisi Mağribî’nin yorumu:
Bir kimse rüyasında ayaklarının kuş ayakları gibi ol­duğunu, ayağının kuş ayağına dönüşmüş olduğunu görse, bu rüya onun (rüyayı gören kişi) için hayra işa­ret olarak yorumlanır.
• Rüyasında ayaklarının yarılmış olduğunu gör­mek, pek iyi değildir. Bu rüya hayra ve iyiye yorum­lanmaz. Rüyada görülen ayaklar, insanın malı, ameli, iyi ve güzel işleri ile tâbir olunur.Bir Cevap Yazın

yukarı