Rüyada balık görmek veya balık tuttuğu­nu görmek, rüyayı gören kişinin, mal sahibi olacağı­na işarettir şeklinde yorumlanır.
• Rüyada görülen büyük balıklar, çok mal elde edilmeye, küçük balıklar üzüntü ve kedere işarettir. Büyük küçük hepsini bir arada görmek ise, bol mal ve paraya sahip olunacağına işaret eder.
• Rüyasında balık avladığını görmek, helâl yollar­dan rızkını ve geçimini kazanacağına işarettir. Avla­dığı (tutuğu) balığı yediğini görmek, büyük sevinç ve ferahlığa ermeye işarettir.
• Rüyada suda balık avladığını (tuttuğunu) gören kimse, kendisini ferahlatacak bir haber alacağı ile ta­bir olunur.
• Rüyada büyük bir balık tuttuğunu (avladığını) gö­ren kimse, hayır ve menfaate kavuşmasına işaretle yorumlanır.
• Rüyada küçük balık avladığını (tuttuğunu) gören bir kimsenin de, neş’esinin ve menfaatinin gideceği­ne, yani keder ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder.
• Rüyada balık pişirdiğini görmek, rızık elde edi­leceği, kâr ve kazanç elde edileceği ile tabir edilir.
• Taze balık görmek ise kadınla tabir edilir.
• Pişmiş taze balık görmek, hayırla, mal ve elde edilecek bir iyiliğe işaretle yorumlanır.
Balık daima kısmet sayılır. Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamındadır. Balık yedişini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına, suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına, balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir. Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir. Rüyada tuzlanarak kurutulmuş ve kızartılmış balık görmek, ilim elde etmek için yolculuğa çıkmaya ya da lider olan bir kimse ile arkadaşlık yapmaya delalet eder. Zira ayeti kerimede: ?Bunun üzerine ikisi birlikte iki denizin birleştiği yere vardılar. Balıklarını unuttular ve o vakit o denizde bir deliğe doğru yolunu tut-muştu? buyrulmuştur. Kızartılmış taze balık görmek, İsa (a.s.)ın kıssasına binaen hayır ve ganimete delalet eder. Kızartılmış balık görmek, rüya sahibi takva ehli bir kimse ise, ihtiyacının giderilmesine, duasının kabul edilmesine ve rızkının genişlemesine delalet eder. Değil ise bu kişinin maruz kalacağı belaya delalet eder. Küçük balıkları una bulayıp yağda kızarttığını görmek, malını kıymetsiz bir yerde harcayıp malının kıymet ve değer kazanmasını sağlamasına delalet eder.

Bir tabirde balık, özellikle kızartılmış ise hayra alamettir. Ancak küçük balıklar böyle değildir. Zira onun kılçıkları etinden daha fazladır. Küçük balıklar, kişinin ailesi ile arasında düşmanlık çıkmasına ve umduğu şeylere nail olmamaya delalet eder. Tuzlanmış balık yemek kişinin o vakitte göreceği hayıra ve menfaate delalet eder. Balık; taze, büyük ve çok ise, alan kimse için mallara ve ganimetlere delalet eder. Küçük balıklar, küçük çocuklar gibi üzüntülere delalettir. Bir veya iki tane taze balık aldığını gören kimse bir veya iki kadınla evlenir. Eğer balığın karnında inci bulursa o kadından çocuğu olur. Balığın kamından yağ aldığını görürse, kadından mala ve hayırlara nail olur.

Tuzlu balık aldığını gören kimse tuzlu olması cihetinden, üzüntüye düşer. Bazen de tuzlanmış balık, kişinin alışkanlığına itibarla mala ve hayra nail olmasına delalettir. Ağzından balık çıktığını görmek, bir kadınla olanaksız bir şeyi konuşmaya delalet eder. Erkeklik uzvundan balık çıktığını görmek kız çocuğuna delalettir. Taze ve canlı balık bakireye delalet eder. Karada balık avlamak fuhuş işlemeye delalettir. Bir tabirde ise, sevinçli habere delalet eder denilmiştir. Bulanık suda balık avlamak şiddetli üzüntüye delalettir. Berrak suda avlamak rızka veya sağlıklı bir oğlu olmasına delalet eder. Canlı balık yemek mülke nail olmaktır.

Nablusi (rahmetullahi aleyh) in tabiri: Rüyada sayıları bilinen balıklar kadınlara, bilinmeyenler balıklar mal ve ganimete delalet eder. Balina, hükümdarın veziridir. Zira deniz hükümdara, balıklarda onun askerlerine delalet eder. Canlı ve taze balık bakire kıza delalettir. Çok sayıda balık görmek, kötü bir ganimete veya el koymasından ve hesap çekmesinden korktuğu bir hükümdar tarafından mal elde etmeye delalettir. Büyük balık avlamak, hayra ve menfaate, küçük balık avlamak, lezzet ve menfaatin gitmesine delalet eder.

Kabuğu yumuşak olan balık görmek, insanları aldatmak ve onların mallarını hile yolu ile elde etmek ve içini gizlemek isteyen kimse için hayra delalettir. Sair insanlarda ise işlerinin engellenmesine ve durgunlaşmasına delalet eder. Kabuğu olmayan ve bu cinsten olan uzun balıklar kişinin elinden kayması itibarı ile boş işlere, yorgunluklara ve umduğu şeylere ulaşmamaya delalet eder. Pınarlarda olan balıklar, az bir hayra delalettir. Denizde ölmüş balık görmek, isteklerin tamamlanmamasına delalet ettiğinden dolayı hayra alamet değildir. Rüyada sudan veya başka bir yerden canlı balık aldığını ve yediğini görmek, menfaate delalettir.

Denizde yolculuk yapan veya hasta olan kimsenin yatakta balık görmesi, hayra alamet değildir. Bu rüya denizde olan kimsenin bir felakete maruz kalmasına, hasta olan kimsenin romatizma ağrılarının şiddetlenmesine delalet eder. Tuzlanmış balık hayra ve kalıcı mala delalettir. Zira tuz balığın bozulmasını ve telef olmasını engeller. Bir tabirde ise, bu rüya hükümdarlar tarafından üzüntü çekmeye delalet eder, denilmiştir. İçinde büyük ve küçük balıkların olduğu bir balık sürüsü görmekte beis yoktur. Onlardan aldığını gören kimse için rızka delalet eder. Büyük balığı tuttuğunu görmek, bozguncu ve zalim kimsenin helak olmasına delalettir. Balıklardan balık aldığını görmek, cariye satın almaya veya evlenmeye delalettir. Önünde temiz yemekler olduğu halde kokmuş balıkları yediğini görmek, kendisine helal olan hanımı var iken haram ilişkiler içinde olduğuna delalet eder.

Bir havuzun ya da gölet in içinde büyük bir balığı yakalamak istediği halde elinden kaçtığını görmek, borçlusunun borcunu inkâr etmesine ancak şiddetli husumetlerden sonra borcunu almaya gücü yetmesine delalet eder. Böyle bir yerde ağzını açmış büyük bir balığın olduğunu görmek, o kişinin hapsedilmesine delalet eder.

Kabuklu ya da dikenli deniz ürünleri görmek, kendisine zekât verilmesi icab eden, gizlenmiş altın ve gümüşlere delalet eder. Savunma mekanizması olan balık görmek (kılıç balığı gibi) düşmanlara karşı üstün gelmeye veya kötü kimselerle arkadaşlık yapmaya, eğer böyle bir kimse değilse, mal sahibi kimseler için mal elde etmelerine delalettir. Tatlı su balığının tuzlu suya, tuzlu su balığının tatlı suya girdiğini görmek, ordu içerisinde kargaşaya veya bir katliamdan dolayı halkın arasında bölünme olmasına veya bir bidatin zuhuruna delalet eder.

Balıkların suyun üstünde yüzdüğünü görmek işlerin kolaylaşmasına, uzakta olanların yakınlaşmasına ve sırların açığa çıkmasına delalet eder. Yanında büyük ve küçük balıkların olduğunu görmek, sevinç ve üzüntüleri önemsemeye veya kaliteli ve kalitesiz şeyleri bir araya getirmeye delalet eder. İnsan ve kuş yaratılışına benzer bir balık görmek, tüccarlarla ve denizde yolculuk yapan kimselerle tanışmaya veya çeşitli lügatlardan tercümeler yapmaya veya kişinin ahlakına delalet eder. Eğer bu benzeyiş güzelse ahlakın güzel olduğuna, çirkin ise ahlakın kötü olduğuna delalet eder.

Rüyada su kaplumbağası veya süs balıkları gibi insanların evlerinde yetiştirdikleri su hayvanlarını görmek, yetimlere ve borçlu kimselere iyilikte bulunmaya ve onları barındırmaya delalet eder. Denizin dibinden balık aldığını görmek, mesleğinde mahir olmaya ve bol kazanç sağlamaya veya hükümdarın mallarına göz dikmeye yada casusluk yapmaya delalet eder.

Denizin kendisine açıldığını ve oradan balık avladığını gören kimse, Allah Tealanın gaybi ilimlerinden bir ilme muttali olmasına ve dini ilimlerin kendisine aşikâr olup hidayete ermeye delalet eder. Ve bu kimsenin akıbeti hayırlı olur. Balığın tekrar denize döndüğünü görmek, veli insanlar ile beraber olmaya ve onlardan kimsenin görmediği şeyleri görmeye delalet eder. Eğer rüya sahibi yolculuğa niyet etmişse, kendisine yol arkadaşlığı yapacak insanlar bulur. Ve gideceği yere sağ salim kavuşur. Adaya benzeyen balık görmek, bilhassa o balığın yağından ve etinden yediğini gören kimse salih bir liderle cihada çıkar ve ganimet elde eder.

Balığı temizlemeden yediğini gören kimse insanların ırzları hakkında konuşmaya ve hile yolları ile onların mallarını almaya, bazen zinaya, bazen de, felç gibi şiddetli hastalıklara delalet eder. Balığın karada olduğunu görmek, kişinin deniz yolculuğundan edindiği kazancını kara yolculuğundan kazanmasına delalet eder. Eğer böyle bir durumu yoksa malım korumaya ya da ailesini ve akrabalarını bir araya getirmesine delalet eder.

İnsana delalet eden her türlü balık, kazancım sudan elde eden, sakalara, denizcilere, hamamcılara ve benzeri kimselere delalet eder. Gökyüzünden kızartılmış balık indiğini görmek, duanın kabul edilmesine, düşmanlarına galip gelmeye, mertebesinin yükselmesine delalet eder. Bazen balık görmek, tazeliğinin gitmesi; kokusu ve zahmetinden dolayı üzüntüye, sıkıntıya, hastalığa ve üzücü haberlere delalet eder.
Rüyada sayısı bilinen balık görmek, kadınlara, sayısı bilinmeyip çok olanlar, ise ganimetten elde edilen mala işarettir.” Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder. Rüyada tuzlu balık görmek, devamlı ve hayırlı mala işarettir. Çünkü tuz, balığı kokmaktan beri kılar. Rüyada balıktan bir şey aldığını görmek, devletin askerinden bir nesneye nail olmaya işarettir.
Rüyada Yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe, şiddet halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder. Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir. Rüyada sazan balığı görmek, bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra alâmettir. Bulanık su içinde balık avladığını görmek, ne türlü olursa olsun iyi değildir. Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini görmek, kendisine helâl olan hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine işarettir. Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır. Bir kimsenin rüyada bir balığın karnında bir mühür bulduğunu görmesi, devlet, izzet ve şerefe delâlet eder.“balık” için 2 Yorum

  1. murat dere says : Cevapla

    ruyamda.buyuk.balık.kızartılmıs.yarısını.aldım.elımle.yıyordum

  2. esra says : Cevapla

    iki tane büyük balık gördüm.balina gibiydi .Bir tanesinin agızından kagıt bir parayı çekiştirerek parayı agızından aldım.hiç korku hissetmedim.

Bir Cevap Yazın

yukarı