Rüyada bulut görmek, genellikle iyiye, hayra, selâmete ve kurtuluş gibi şeylere işaret olarak yorumlanır. Çünkü bulut, su ve yağmur taşıdığı için Yüce Rabbimizin rahmet ve merhametine işarettir.
• Bulut görmek, bazen halkın hayat ve kurtuluşu olan yüce İslâm dîni ile tabir olunur.
• Rüyasında başının üstünde bir bulutun olduğunu gören kimse, yüksek bir mevkiye sahib olur ve sözü dinlenir (sözü geçer), saygın bir kişi olacağına işarettir.
• Rüyasında kendi üzerinden bir bulutun geçtiğini gören kimse, güvenilir biriyle arkadaş veya dost olur ve ondan çok yardım ve fayda (yarar) göreceğine işa­retle yorumlanır.
• Rüyada bulut üstüne çıktığını görmek, evlenme­ye veya yüksek bir mevki ve makama, veya ilim sa­hibi olmaya işaretle yorumlanır.
• Rüyada bulut gölgesinde oturduğunu görmek, hayır ve bereket, iyilik ve nimet getirecek bir şeyle muhatab (karşılaşma) ile tabir olunur.
• Rüyada bulutu havadan indirdiğini görmek, ilim sahibi ve büyük bir kimse ile tabir olunur.
• Bulutun yerden göğe doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa çıkılacağına veya yolculuktan dönüleceği­ne işaret olarak yorumlanır.
• Rüyada yağmurlu bulut görmek, berekete, ra­hatlık ve hayra işaret olarak yorumlanır.
• Rüyasında bulut üzerine bir ev yaptığını gören kişi, hikmet ve yükselmeye ereceğine ve helâl rızıkla nimete kavuşacağına işarettir.
• Câfer-i Sadık’ın yorumu: Rüyasında bulut gör­mek, hikmet, riyaset, mülk, rahmet, iffet (namuslulufe), azap, kıtlık, pahalılık, belâ ve fitne gibi şeylere işaret eder demiştir. Rüyasında üzerindeki gömleği­nin buluttan olduğunu gören kişi, Cenâb-ı Allah’ın bü­yük nimetlerine kavuşacağına, Cenâb-ı Hakk’ın ni­metlerinin kendisini çepeçevre saracağına işarettir.
• İbn-i Sîrîn’in yorumu: Bir kişinin rüyasında gökyüzündeki bulutları oraya buraya, sağa sola sev-kettiğini görmesi, hikmet sahibi ilim adamlarıyla oturup sohbet edeceğine, onların sohbetlerinde bu­lunup, onlardan faydalanacağına işaret eder. Bu rü­yayı gören kimse, bir devlet büyüğü olsa, yabancı devletlere elçiler göndereceğine işarettir.
• İsmail Bin El’Eş’âs’ın yorumu: Kişinin rüyasın­da insanı korkutan dehşet uerici simsiyah bir bulut gör­mesi, şiddet ve zahmet verecek zaruretlerin ortaya çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Yağ­mur yüklü bulutların görülmesi, berekete, hayra, bolluk ve ucuzluğa işarettir.
• Rüyada bulutun veya bulutların güneşi örttüğü­nü, kapadığını görmek, devlet başkanının vefatına (ölümüne) veya mağlûbiyetine (yenilgisine) veyahut da zevaline (göreuden ayrılmasına) işarettir.
Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yaşıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder. Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya ulaşalacağına yorumlanır.Bir Cevap Yazın

yukarı

fuck you google fuck you google fuck you google