Rüyada görülen erkeğin cinsiyet organ?, mal, evlata delalet eder. Cinsiyet organın?n ayıplanmayacak derecede uzadış?nı ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasina işarettir. Bir kimse kendi cinsiyet organın?n kaybolduğunu ve kendisinin de buna üzüldüğünü görse, o kimsenin çocugu kaybolur yahut yolculuga çıkar ve haber alamaz. Hasta ise ölür. Rüyada tenasül uzvunun uyan?k görülmesi, sevinç, gayret, çalisma ve ihtiyaci gidermege işarettir. Cinsiyet organın?n kesildişini gören kimse ölür, yahut malı gider, yahut evladı ölür ya da erkek evladından nesli kesilir yada ?ehrinden uzaklağ?r. ?ki tane cinsiyet organınin olduğunu gören kimsenin iki erkek çocugu olur. Kadın için erkeklik cinsiyet organı onun erkeklik taslamasına. Bazı tabirciler, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydişini görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söyledişi sözün aynisini kocasına söylemesine işarettir, dediler. Rüyada cinsiyet organını tutmak, ferahlik ve sevinçtir. Eliyle penisini tutup çikardış?nı tekrar yerine koydugunu gören kimsenin erkek bir çocugu olur. Bazen de bu rüya, elinden çikan malın yeniden ona dönmesine yahut ismi unutulduktan sonra yeniden isim ve söhrete kavusmasina işarettir. Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya cinsiyet organın?n uyanmis olduğu ve kendisinin de utanmadişini yahut hayirli veya ?erli bir is isledişini gören kimse, devlet isinden bir işi siddetle taleb etmesine ve bu isi elde etmesine, ?anın?n yüce olmasına ve temenni ettigi ?eye nail olup düşmanlarına galip gelmesine işarettir. Cinsiyet organını gö?süne kadar ulağmis görmek, çalı?ma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasina işarettir. Cinsiyet organın?n zayıf olduğunu gören kimsenin evladının hastalığına ve ?öhretinin azalmasına işarettir. Penisinin sünnet edildişini gören kimse iyi dindar olur. Erkeklik organınin dişilik organına döndüğünü gören kimsenin kuvveti acizlige, horlu?a ve zayıflı?a döner. Bir kadının erkeklik organına dokundugunu ve o erkeklik organı disilik organına döndügünü görse, o kadınin halinin de?ismesine işarettir. Fazla erkeklik organ?, sırları ağikare etmeye ve kadınları başka erkekler için helal etmeye işarettir. Rüyada erkeklik organın?n demirden yahut bakirdan ya da herhangi bir madenden olduğunu görse, zengin olur, bazen de o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider. Sünnet olmadişini gören kimsenin sünnet-i seniyeye muhalif hareketterinin dünyaca fazlali?ina işarettir. Cinsiyet organında yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine işarettir. Rüyada sünnet olduğunu gören kimsenin dinindeki üzgünlü?üne işarettir.

İlgili tabirler:
rüyada cinsel organın emilmesi


Bir Cevap Yazın

yukarı