Rüyada çivi görmek ne demektir? ÇiVi: Rüyada çivi görülmesi; muhtelif şekillerde tabir edilmektedir. Bir kimsenin rüyasında çivi buldu?unu görmesi; o kimsenin bir karde?i olacağına, rüyasında yere çivi çaktı??nı gören kimsenin; karde?inin evlenece?ine, rüyasında arkasına çivi çaktı??nı gören kimsenin; ahlâkı ve huyu güzel olan bir o?lunun dünyaya geleceğine ve adının me?hur olacağına yorumlanır. ?imdi ünlü rüya tabircilerinin rüyada çivi görülmesi ile ilgili yorumlarını sunmaya çalışalım: Kirmâni nin yorumuna göre: Rüyada çivi görülmesi, dünya işlerinde sebat etmekle tabir edilir Bir kimsenin rüyasında demirden, bakırdan, altından, gümüşten, dökümden, kemikten veya ağaç cinsinden olan herhangi bir şeyden elinde bir çivi olduğunu ve onu bir yere çaktığını görmesi; o kimsenin eğer bekâr ise evleneceğine veya sâdık bir dost kazanacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında çakmış olduğu çivinin yerinde sağlam bir şekilde kaldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine ve arzularının gerçekleşeceğine, kişinin rüyasında bir tahtaya veya bir direğe çivi çaktığını görmesi; o kimsenin kötü ve yalancı bir kimseden bu huylarını bırakmasını ve doğru olmasını isteyeceğine delalet eder.
Câbiru l-Mağribînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında demirden bir çivi görmesi; o kimsenin işlerinin iyi gitmediğine, bir kimsenin rüyasında ağaçtan veya kemikten bir çivi görmesi; o kimsenin kuvvetine ve iyi haline işaret eder. Rüyanızda elinizdeki demir çiviyi bir yere çaktığınızı görmeniz; bir oğlunuzun olacağına ve bu çocuğun da ilim ve hikmet tahsili yapacağına, rüyanızda elinizde bulunan altın veya gümüş bir çiviyi bir yere çaktığınızı görmeniz; sizin zengin olacağınıza ve ticâret yaparak para kazanacağınıza yorumlanır.
Câfer-î Sâdıkın yorumuna göre: Rüyada çivi görülmesi dört şekilde yorumlanır. Bunlar da: Kardeş, evlâd, sâdık dost ve evlenmek.
İmam-ı Nablusînin yorumuna göre: Rüyada çivi görülmesi; vali veya devlet başkanına yorumlanır. Bazen de çivi görülmesi; evlenmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yere çivi çaktığını görmesi; o kimsenin evleneceğine, rüyada çok miktarda çivi çaktığını gören kimsenin; menfaate kavuşacağına, kişinin rüyasında sadece çiviler görmesi; o kimsenin öfke ve hırsını yeneceğine delalet eder. Rüyanızda çivi üstüne oturduğunuzu görmeniz; bir işinizde sebat edeceğinize ve devamlılık göstereceğinize yorumlanır. Rüyanızda bakır bir çivi görmeniz; işlerinizin ters gideceğine işaret şeklinde tabir edilir. Hülâsa rüyada çivi çakıldığının görülmesi; bu konuda yapılan yorumların ortak noktası, o kimselerin evleneceklerine işaret şeklinde yorumlanır.Bir Cevap Yazın

yukarı