Rüyada diş görmek, Hastalığa yakalanacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamındadır.

Rüyada dişler ev halkına delalet eder. Üst dişler ailenin erkeklerine, alt dişler, ailenin kadınlarına delalet eder. Üst köpekdişleri evin efendisine, sağ ön kesici diş babaya, sol ön kesici diş amcaya, eğer baba ve amca yoksa iki erkek kardeşe veya iki oğula, yoksa iki yakın arkadaşa delalet eder. Azı dişleri dedelere ve küçük oğullara delalet eder. Alt sağ kesici diş anneye, sol alt kesici diş halaya, eğer ikisi de yoksa iki kız kardeşe veya iki kız çocuğuna delalet eder. Üst kesici dişlerin yanındaki dişler amcaoğluna, alt kesici ön dişlerin yanındaki dişler, amca ve halakızlarına delalet eder. Alt köpek dişleri evin hanımına, alt ön azı dişler dayı ve teyze kızlarına, alt arka azı dişler ailenin uzak ak­raba kadınlarına ve küçük kızlara delalet eder.
Rüyada bazı dişlerin yerinden oynaması, hastalık ile tevil olunur. Dişin düşmesi ve kaybolması, ölüme veya kaybolup geri dönmeyecek birine de­lalet eder. Eğer kaybettiği dişi bulursa, kaybolan kişi geri döner. Dişlerin çürümesi, ona bağlı olan bir kimseye bela isabet edeceğine delalet eder. Dişlerinde sarılık görmek, ailesinden bir kimseye, bir ayıp isnat edilmesine delalet eder.
Dişlerin kokması ailesinin kötülükle yâd edilmesine delalettir. Dişle­rini özründen dolayı çektirdiğini gören kimse, ailesinin üzüntülerini dağıt­mak için para harcar.
Dişlerin beyazlığı uzunluğu ve güzelliği, ailenin mal, kuvvet ve şerefi­nin artacağına delalettir. Rüyada ön dişleri gibi, fazladan dişlerinin bittiğini gören kimsenin ev halkı çoğalır. Biten dişlerin ön dişlerine rahatsızlık verdiğini görürse, aileye katılan kimsenin kendilerine utanç ve yük olacağına delalet eder.
Rüyada dişlerini kestiğini görmek, aile ziyaretlerini keseceğine veya isteksiz olarak malını infak edeceğine delalet eder. Diliyle dişlerini attığını görmek ailesinin işlerini bozacak bir söz edeceğine delalettir.
Dişlerinin altından olduğunu gören kimse, ilim erbabından söz sahibi bir kimse ise, rüya güzeldir. Eğer değilse hastalığa ve yangına delalet eder. Dişlerinin gümüşten olduğunu görmek malî zarara, camdan veya tahtadan olduğunu görmek ölüme delalet eder. Ön dişlerinin düştüğünü yerlerinde başka dişlerin bittiğini görmek işlerinin ve programının değişeceğine delalet eder.

Üst dişlerinin eline döküldüğünü gören kimse mal elde eder. Yere dö­küldüğünü görmek ölüme delalet eder denilmiştir. Bir rivayette dişlerin dökülmesi borçların ödenmesine delalet eder. Eğer bütün dişleri dökülür de onları toplarsa bütün dişlerinin döküleceğine ve ailesinin çoğalacağına, eğer bütün dişleri dökülür ve gözden kaybolursa, aile fertlerinin kendisin­den önce öleceğine delalet eder, denilmiştir. Ön dişlerinin döküldüğünü görmek, söyleyeceği sözlerin engelleneceğine delalet eder.
Yolcu ve sağlıklı kimselerin bütün dişlerinin döküldüğünü görmesi ölmeksizin uzun sürecek bir hastalığa yakalanacaklarına delalet eder. Bazı dişlerinin uzadığım ve irileştiğini görmek evinde tartışma ve husumetler çıkmasına delalet eder. Çürük ve eğri dişlerinin döküldüğünü görmek bütün zorluklardan kurtulmaya delalet eder. Rüyada azı dişini söktüğünü görmek, akrabalarıyla irtibatı kesmeye delalet eder. Cebinde veya avucunda dişler olduğunu görmek, çocuk ve kardeşlerin çokluğuna delalet eder.
Sultanın dişlerinin demirden veya çelikten olduğunu görmek, askerinin gücüne ve kuvvetine delalet eder. Sultanın rüyada dişlerini kaybettiğini görmesi, saltanatının gideceğine işaret eder.
Bazen dişlerinin söküldüğünü görmek, ömrünün uzunluğuna, ekinden kar etmemeye, kısırlığa, zenginlikten sonra fakirliğe, depoladığı gıdanın bozulacağına veya öleceğine delalet edebilir. Uyanıklık halinde, ağrıyan bir dişini uykuda çektiğini görmek, kendisine sıkıntı veren bir kimseyi idare etmeye ve başından def etmeye delalet eder. Dişlerini çektikten sonra, yeni dişler taktığını görmek, zarardan sonra kar etmeye delalet eder.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada bazı dişlerinin çürü­düğünü ve döküldüğünü gören kimseye bir bela isabet eder. Sağ yan dişler yaşlı kadın ve erkeklere, sol yan dişler genç kadın ve erkeklere, ön dişler çocuklara, azı dişlen ihtiyarlara delalet eder. Kişi rüyasında bazı dişlerinin döküldüğünü görmesi, o dişin delalet ettiği kimsenin ölümüne delalettir.
Dişler insanın işlerine ve planlarına delalet eder. Buna göre azı dişleri kişinin gizli işlerine, yan dişleri ise çoğu kimseye gizli olan işlerine delalet eder. Dişlerini acı çekmeden çektirerek tedavi ettiren kimse, malında zarar eder veya bazı yakın akrabaları vefat eder.
Dişlerinin kötü koktuğunu görmek, kötülükle yâd edilmesine delalet eder. Dişlerinin birbirinden farklı olarak uzadığını gören kimse, ailesiyle arası açılır. Dişlerinin döküldüğünü görmek, fakirliğe, geçim darlığına veya ailesinden uzak bir yerde vefat edeceğine delalet eder. Dişlerini söktüğünü ve toprağa defnettiğini görmek, aile efradının kendisinden önce öleceğine ve onları defnedeceğine delalet eder. Dişlerinin yerinden oynadığını gör­mek, borcunun az bir kısmının ödeyeceğine delalet eder.
Dişlerinde çıkıntılar olduğunu görmek, ailesine ihtiyaç duyduğu bir anda kendisini hayal kırıklığına uğratacaklarına delalet eder. Dişlerin yerle­rinin değiştiğini, üst dişlerinin alt tarafa, alt dişlerinin üst tarafa çıktığını görmek, ailedeki kadınların, aile erkeklerine üstün gelmeye çalışmalarına delalet eder. Dişlerinin arasını temizlediğini görmek, ailesinin dağılacağına ve malının azalacağına delalet eder. Dişlerinin arasında et kaldığını gör­mek, bir topluluğun gıybetini yapmaya ve onlara diliyle sıkıntı vermeye işaret eder.Bir Cevap Yazın

yukarı