Rüyada ev görmek, Güzel, temiz, ferah bir evde olduğunu görmek hayatının da gönlüne göre olması demektir. Hayatı boyunca güven içinde ve yaptıklarından zevk alacak demektir. Evin genişli?i mutluluğun artması demektir. Karanlık ve pis ev sıkıntı anlamındadır. Dağ bağında ev görmek yükselmenin, herkesten üstün duruma geçmenin haberidir.
Rüyada ev görmek, evin hal­kına delalettir. Evin yıkılması, dar olması, geniş olması, hayırlı ya da şerli olması ev halkı ile ve ev içinde oturan kimselerle tevil edilir. Evin duvarları erkeklere tavanı kadınlara delalettir. Zira erkekler kadınların direkleridir.

Rüyada adamın evi kendisinin cismine ve zatına delalettir. Zira kişi evi ile evde sahibi ile bilinir. Ev adamın zikri, şerefi ve ehlinin örtüşüdür.

Bazen ev kişinin malına, bazen içine girdiği elbiseye delalettir. Evin adamın cismi olması itibarı ile evin kapısı kişinin yüzüne, ev hanımına de­lalet etmesine itibarla kapısı hanımının avret mahalline, ev kişin dünyasına ve malına delalet etmesine itibarla evin kapısı, kişinin geçimini temin ettiği yerlere, evin elbiseye delalet etmesine itibarla kapısı elbisenin boğazına delalet eder. Bazen sadece evin kapısı evin reisine delalettir. Kapının ha­reket eden açılan ve kapanan kanadı erkeğe sabit olan diğer kanadı ise geceleri kucakladığı hanımına delalet eder.

Kapının kilit olan kısmı erkeğe, halka olan kısmı kadına delalettir. Bazende kapının iki kanadı ev sahibinin erkek ve kız çocuğuna, ikiz kardeşlere ve evin iki ortağına delalet eder. Kapının eşiği ve kendisinden içeri girilen her yeri dile, dil ise hizmetçi ha­nıma delalettir. Kapının direkleri kişinin erkek çocuklarına, hizmetçilerine ve kardeşlerine, kapının halkası rüya sahibinin hizmetçisine, kapıcısına ve bir şeye izin vermesine delalettir. Yukarıdaki anlatılan nesnelerde, her­hangi bir noksanlık ya da ziyade, güzellik ya da herhangi bir kötü durumun görülmesi tevilindeki manada itibar edilir.

Rüyada bilinmeyen bir ev ahiret evine delalettir. Nitekim ayeti keri­mede Allah Teala ahirete ev demiştir. (İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryü­zünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.)188

Aynı şekilde bilinen bir evin ahirete delalet eden bir ismi varsa yine o ev ahirete delalet eder. Kendisini o evin içinde olduğunu gören kimse, hasta ise ahirete göç eder ve dünyanın fitnesinden ve şerrinden korunur. Eğer hasta değil ise rüyada o kimsenin ev içerisinde ya da uyanıkken yapmış olduğu ameller sebebi ile hac, cihat, züht, ibadet, sadaka, sılayı rahim ve belalara karşı sabır gibi güzel hasletlerle müjdelenir. Rüyada evin içinde kitap okuyorsa, bu müjdelere ilim vasıtası ile namaz kılıyorsa namazı se­bebi ile evin içinde kılıç at gibi savaş aletleri varsa, cihadı sebebi ile bu müjdeleri aldığına delalet eder. Rüya sahibinin uyanıklık halinde yapmış olduğu taat ve ibadetler çok ise bu müjdelere vesile olan onlardır.

Rüyada bildiği ya da bilmediği bir yerde bir ev inşa ettiğini gören kimse, hasta ise ya da yanında hasta varsa bu ev o kimsenin kabridir. Eğer hasta yok ise ve bildiği bir yerde ise ev, o kimsenin dünya kazancıdır. Eğer evi kerpiç ve çamurla yapıyorsa, kazancının helal olduğuna, pişirilmiş tuğla ve kireçle yapıyorsa, işine ateş karıştığı için kazancının haram olduğuna delalettir.

Ev tanımadığı meçhul bir yerde ise ve rüya sahibi hasta değil ise ve evi kerpiçle yapmış ise, bu rüya o kimsenin yaptığı ve yapacağı iyi amelle­rine, eğer pişirilmiş tuğla ile yapıyorsa, o evi yıkmadığı sürece tövbe etme­yeceğine ve ahirette pişmanlık duyacağı kötü amellerine delalet eder.

Rüyada tanımadığı bir yerde tanımadığı bir ev görmek ve özellikle içinde tanıdığı ölü kimseler görmek, bu evin ahiret evi olduğuna delalettir. Rüyada o eve kim girerse vefat eder. O eve girip çıktığını gören kimse, ölüm tehlikesi geçirir ve kurtulur.

Rüyada bildiği bir yerdeki evlerin arasında yeni yapılmış bir eve giren kimse, fakir ise zenginleşir. Zengin ise zenginliği artar, üzüntülü ise sıkın­tısı dağılır. İsyankâr ise evin genişliği ve güzelliğine göre tövbekar olur. Tüm bu tabirler o evin sahibi olmadığı durumdadır. Eğer evin sahibi varsa rüyanın tevilide evin sahibi içindir.

Rüyada evin çamur ile sıvanmış olması, helal kazanca, kireç ile sıvanmış ol­ması haram kazanca evin genişliği dünya genişliğine ve cömertliğine, darlığı dünyanın darlığına ve cimriliğe delalet eder. Evi yenilemek yeni amellere, evin sağlam olması tedbirlerinin sağlam olmasına mermerleri sevince, evin demirden olması ömrün ve devletin uzun hayatlı olmasına, evden kızgın çıkmak hapsedilmeye, komşusunun evine giren kimse onun sırlarını öğren­meye, günahkâr bir kimse ise hanımına hıyanet edeceğine delalettir.

Rüyada ev bina etmek bekâr kimse için evlenmeye, evi uzaktan gör­mek uzun zaman sonra dünyada mal kazanmaya, evden perişan bir şekilde çıkmak mülkünü kaybetmeye delalet eder.189

Rüyada evin odaları kadınlara, evin planı erkeklere, balkonlar dünya­daki riyaset ve şerefe, deposu aile içinde malını koruyan kimselere, salonu kişinin dünyadaki yetkisine, çatısı ise ismine ve mertebesine delalet eder.

Lider olan kimsenin ev görmesi adalete, evin yıkılması saltanatındaki zayıflığa, tanımadığı bir kimsenin çatıda olduğunu görmek, mertebeye nail olmaya ve şanı yüksek bir kimseden yardım istemeye delalet eder.

Hıristiyan tabirciler; rüyada evi süpürdüğünü görmek, üzüntüye ve ani ölüme delalet eder. Başka bir tabirde ise ev süpürmek üzüntünün gitmesi­dir. Evin yıkılması ise sahibinin ölümüne delalet eder demişlerdir.

Nablusi(rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada bir ev bina ettiğini gö­ren kimsenin bazı yakınları ya da çocuklarından birisi ölür. Evini satan kimse hanımını boşar. Kendisinin güzel bir evi olduğunu görmek, salih amellerine delalet eder. Evin çirkin ve dar olması kötü amellerine delalet eder. Rüya sahibi görevinden alınmış ise görevine geri gelir. Ya da kaybet­tiği bir şeyi bulur, ya da kendisi ile alakayı kesen kimse varsa tekrar o kim­senin ziyaretinde bulunur.

Rüyada yakışıksız bir ev bina ettiğini gören kimse, haram bir işe niyet eder.

Rüyada evin yıkılması sahibinin ölümüne, yeni bir evi yıktığını görmek, üzüntü ve şerre delalet eder. Rüyada evinin ya da odanın, evin avlusunun ya da çatısının gerçekteki halinden daha geniş olduğunu görmek, geçimindeki bolluğa ve genişliğe delalet eder.
Evin içinde ya da iç kapılarında bir durumun olması, hanımında olacak olaylardır. Hasta olan bir kimsenin sessiz bir şekilde evden çıktığını gör­mesi, ölümüne delalettir.

Hikâye edilirki Yemenli bir kimse tabirciye gelip: ” Rüyamda eski bir evin üzerime yıkıldığını gördüm” dedi.

Tabirci: “Bir kimseye mirasçı olacaksın” dedi. Çok geçmeden adamın yakın bir akrabası vefat etti ve o kişi altı bin gümüş paraya varis oldu.

Bir adam rüyasında camdan yapılmış bir evin çatısında oturduğunu ve çatıdan çıplak bir şekilde düştüğünü gördü. Rüyayı tabirciye anlattı.

Tabirci: “Hükümdarın sarayından güzel bir kadınla evleneceksin ancak uzun yaşamayacak”dedi. Ve böylece oldu.“ev” için 1 Yorum

  1. şeyshüslim says : Cevapla

    işemekk ne dmek

Bir cevap yazın

yukarı