Ezan sesi duymak, başarı sağlık ve mutluk anlamındadır. İbni sîrin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Abdullah İbn-i zeyd el-ensariden rivayet edilen bir hadiste o şöyle demiştir: “Rasulullah efendi­mize geldim ve ona rüyada gördüğüm ezanı anlattım. Rasulullah efendimiz (sallallahü aleyhi vessellem) muhakkak bu hak bir rüyadır. Sen kalk bunu Bilal’a öğret! Çünkü onun sesi daha güzeldir buyurdu. Bende öylece yap­tım. Çok geçmeden Ömer İbn-i Hattab (radıyallahu anh) geldi. Bilal’ın eza­nını duyunca elbisesini çekerek koşuyordu. Ömer (radıyallahu anh): “Ya Rasulallah bende Abdullah İbn-i zeydin gördüğünün aynısını gördüm” dedi. Rasulallah efendimiz (sallallahü aleyhi vessellem) Allah’a hamdolsun bu rüya ile ezanın hak olduğu daha da pekişti” buyurdu.

Ebu sa’d vaizi şöyle demiştir: Rüyada bir ya da iki kez ezan okuyup kamet getirdiğini ve farz namazlarından birisini kıldığını gören kimse hacc ve umreye gider. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur; (İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen de­veler üzerinde sana gelsinler.)195

Rüyada minare üzerinde ezan okuduğunu gören kimse, insanları doğru yola çağırır. Ve bu rüya sahibinin hacca gitmesi ümit edilir. Bir kuyunun içinde ezan okuduğunu gören kimse insanları uzak bir yolculuğa çıkmalarına teşvik eder.

Rüyada kendisinin müezzin olduğunu gören kimse, gerçekte müezzin değilse ve hükümranlığa ehil bir kimse ise sesinin ulaştığı yere kadar hâkim olur. Bir tepe üzerinde ezan okuduğunu gören kimse yabancı bir kimse ta­rafından yetki sahibi olur. Eğer yetki almaya ehil değil ise karlı bir ticaret veya saygı değer bir mesleğe sahip olur.

Ezanda ziyade veya noksanlık yaptığını gören kimse yaptığı ziyade veya noksanlık miktarınca insanlara zulüm eder.
Sokakta ezan okuduğunu gören kimse ehli-hayırdan ise iyilikle emre­der kötülükten alıkoyar. Fesat ehlinden ise cezalanır. Bir duvar üzerinde ezan okuduğunu gören kişi bir kimseyi barışa çağırır. Bir evin üzerinde ezan okumak o ev sakinlerinin ölmesine, kabenin üzerinde ezan okumak bir bi­dati ortaya çıkarmaya delalet eder. Rüyada kabenin içinde ezan okumakta iyi görülmemiştir.

Komşusunun çatısında ezan okuduğunu görmek komşusunun ailesine hıyanet etmeye delalet eder. Ezana icabet etmeyen insanların arasında ezan okuduğunu görmek zalim bir topluluğun içinde olduğuna delalettir. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur (Ve aralarından bir çağrıcı, Allah’ın la­neti zalimlerin üzerine olsun! Diye bağırır.)

Ezan okuyup kamet getirdiğini gören kimse bir sünneti ihya eder, bir bidati kaldırır. Küçük bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, “İsa (aleyhisselam) ın kıssasına binaen” anne ve babasının yalandan ve iftiradan uzak olduklarına delalet eder.
Hamamda ezan okuduğunu görmek dini ve dünyevi açıdan iyi değildir. Bir tabirde ise “bu rüyanın sahibi kavatlık yapıyordur” denilmiştir. Hamamın sıcak odasında ezan okumak, öldürücü hummaya, soğuk odasında ezan okumak ateşli sıtmaya delalet eder.

Hükümdarın kapısında ezan okuduğunu görmek, doğruyu söylemeye delalet eder.

Ezan ortakların ayrılmasına da delalet eder. Zira şu ayeti kerime bu tevile işaret eder.( Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde Allah ve Resu­lünden insanlara bir bildiridir: Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. )

Bir kervan içinde ezan okuduğunu gören kimse hırsızlık yapar. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur; (Kafile hareket ettikten) sonra bir tellal: Ey kafile! Siz hırsızsınız! Diye seslendi.)198

Askeriye içerisinde ezan okumak hırsızlar için casusluk yapan kimseye delalettir.Hapiste olan kimsenin kamet getirdiğini, ya da ayakta namaz kıldığını görmesi serbest kalmasına delalet eder. Hapiste olmayan kimsenin kamet getirdiğini görmesi, övgüye mazhar olacağı büyük bir işi yapmasına delalet eder. Kapısının önündeki döşeğin üstünde kamet getirdiğini gören kimse ölür.

Oyun ve eğlence yollu ezan okuduğunu gören kimsenin aklı gider. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. )199
Danyal (aleyhisselam) ın tabirine göre; rüyada ezan okuduğunu, ka­met getirdiğini ve namaz kıldığını gören kimsenin ameli tamam olup ölü­müne işaret eder.

Çarşıda ezan okunduğunu görmek, o çarşının esnafından birisinin ölü­müne delalet eder. Hoşlanmadığı bir ezan sesi duyduğunu gören kimse hoşlanmayacağı bir şekilde çağrılmasına delalet eder.

Ebu sa’d vaizi (rahmetullahi aleyh)in tabirine göre: ” ezan rüyasında asıl olan, ezanı yerinde ve ehli olan bir insanın okuduğunu görmek güzel, ehli olmayan veya ezanın şanına layık olmayan bir yerde okunduğunu gör­mek ise kerihtir” demiştir.
Çöplükte ezan okumak, ahmak bir kimseyi barışa çağırdığı halde o kimsenin barışı kabul etmemesine, evde ezan okumak, bir kadını barışa da­vet etmeye, zorla ezan okumak bir kadınla birlikte olmaya delalet eder.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’ in tabiri: Hacc aylarında rüyada ezan görmek hacca delalettir. Ezan; savaşa hazırlanmaya, hareket etmeye ça­ğırmaya ve yolculuğa da delalet edebilir. Ezan dua ya, iyiliğe, ibadete, hayır işleyemeye ve şeytanın şerrinden emin olmaya delalet eder. Bazen ezan yüksek derece ve mevkilere bekâr ise evliliğe ve doğru haberler üze­rine bazende hırsızlığa delalet eder.

Eğer kişi rüyada ezanı Kabe ye yönelmeksizin veya Arapçanın dışında bir lisanla okursa veya okurken yüzü kara ise, yalan ve laf taşıyıcılığına veya o beldede bidat ehli olduğuna delalet eder.

Müezzin, hayra çağıran kimseye, hükümdarın elçisine, kapıcısına veya ordunun seslenicisine delalet eder. Bir kadının rüyada minarede ezan oku­duğunu görmek, o beldede büyük bir bidatin ortaya çıkmasına delalet eder.

Küçük çocukların vakitsiz olarak ezan okuduğunu görmek cahil ve bidat ehlinden kimselerin hükümeti ele geçirmelerine delalet eder.

Kendisinin bir kuyuda ezan okuduğunu gören kimse ehli küfür belde­sinde ise insanları İslama davete, müslüman beldesinde ise o kişinin casus olduğuna veya insanları yanlış inançlarına davet eden bidat ehli olduğuna delalet eder. Kendisinin ezan okuduğunu gören kimse eğer dindar ise iyi­likle emir etmesi üzerine, günahkâr ise cezalandırılacağına işarettir.

Kabenin üstünde ezan okuduğunu görmek rüya sahibinin bidat ehlin­den olduğuna ya da sahabelere sövdüğüne delalet eder.
Okuduğu ezana kimsenin icabet etmediğini gören kimse, zalim bir ka­vim içerisinde olduğuna işarettir. Yatarak ezan okuyan kimse, hanımının insanları arkasından çekiştirdiğine ve onları dili ile eziyet ettiğine, bekâr ise evleneceğine delalet eder. Hükümdarın kapısında ezan okuyan kimse doğru şahitlik edeceğine işarettir. Sokaklarda ezan okumak güzel bir ha­yata, harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek oranın imar edilip insan sayısının orada çoğalmasına delalet eder.
Hamamda ezan okuduğunu gören kimse ateşli bir hastalığa tutulur. Ezanın lafızlarını değiştirdiğini veya ezanı oyuncak ettiğini görmek, alçak bir saçmalığa ve sıkıntıya delalet eder.

Güzel sesle ezan okumak veya yüksek sesle Allah Tealayı zikir etmek, büyüklere yaklaşmaya işarettir. Duvarın üzerinde ezan okuduğunu gören kimse insanları barışa çağırır. Eğer bir evin üzerinde ezan okursa o ev eh­linden birinin öleceğine işarettir. Ezanla dalga geçtiğini gören kimsenin aklı gider. Çarşıda ezan okunduğunu işitmek, çarşı ehlinden bir kimsenin ölece­ğine işarettir. Bir çöplükte ezan okuduğunu görmek, ahmak bir kimseyi kabul etmeyeceği anlaşmaya çağırdığın işarettir.
Gökyüzünde ezan okuduğunu ve insanların kendisine icabet ettiklerini görmek, insanları- hayra davet ettiğine ve onlarında bu davete icabet et­tiklerine delalet eder. Bazende icabet eden kimseler tümü hacca gider. Rüyada ezan okuduğunu, tekbir ve tehlillere dikkat etmediğini görmek düşmanı ile alay etmesine delalet eder.Bir cevap yazın

yukarı