Şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kuran ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan salih ebeveyne, gerçek alim, evliya ve müride yahut cennete delalaet eder.

yönetimden iyilik görmeye, düşmarının şerrinden emin olmaya, Kabeye bakmak esenlik ve huzura, Onun bir duvarının yıkıldığını görmek dini bir önderin vefatına, Kabeyi adabına uygun olarak tavaf ettiğini görmek farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye, Kabede yanlış ve uygunsuz bir iş yaptığını görmek sünnetlere aykırı hareket etmeye, Kabenin kendi evine yahut başka yere geldiğini görmek o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete, Onun harap olduğunu görmek namazı terk etmeye yahut tadil-i erkana uymaksızın namaz kılmaya, Kabeye doğru yöneldiğinı görmek din ve dünyasını islah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya, Kabe bazen mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. (Kabenin Altınoluğu için Bakınız; Oluk.)

Kişi bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir zaman bağlayacaktır. Çok iyi bir rüyadır.

Rüyada Kabeyi görmek devlet başkani, devlet büyükleri, hakim, evlenmek, Kabeyi ziyaret etmekle yorumlanır. Kabenin içinde namaz kıldığını gören, devlet büyüklerinden biri” ne yakın olur. Düsmanindan kurtulur. Kabeye girdiğini görmek, bir devlet büyüğünün makamina girmekle yorumlanır. Kabeden bir haber aldığını görmek, hükümetten işine dair bir haber alacağına, Kabenin duvarlarından birinin yıkılmış olduğunu görmek. devlet büyüklerinden birisinin ölümüne delalet eder. Kabeden bir şey çaldığını görmek, haram bir iş işlemeye; Kabeye doğru yürümek. dininin kuvvetine; Kabenin üstünde namaz kıldığını görmek, Islamiyetten uzaklastığına, Kabeyi çiğnediğini görmek, sünnet-i seniyyeye karşı olmaya; gökten meleklerin inip Kabeyi başka bir yere taşıdıklarını görmek, o beldede asayişin düzgün olacağına, Kabeyi pis görmek farzlari terk ettiğine işarettir.

Abdulgani Nablusiye göre: Rüyada Hacer-i Esvedi mesh etmek (eliyle oksamak) Hicaz halkından veya Peygamberimiz (SAV) Efendimizden olan bir zata uymaya (iktiba etmeye) delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Kabeyi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye işarettir. Bazen rüyada Kabeyi görmek, rüya sahibinin Beytullaha gireceğine işarettir. Rüyada Kabeyi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir. Ya da işlemeyi arzu ettiği bir serden sakinir. Bir kimse Kabede namaz kıldığını görse, bir reisten veya imamdan kuvvet alır. Düsman şerrinden emin olur ve hayra erişir. Rüyada Kabeye giren kimse halifenin huzuruna çıkar, oradan bir şey aldığını gören kimse halifeden bir şey alır. Kabenin duvarlarından bir duvarin yıkıldığını görse, devlet reisinin öleceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada, Kabeye varip orada hac ile alakali bir ?ey yapması, o kimsenin Allah (C.C.)in farzlarından emrettiği ?eye veya kefareti yemini yerine getirmek için çaba sarfetmesine işarettir. Rüyada Kabeye bakmak korktugundan emin olmaya işarettir. Bir kimse rüyada Mekkede bir vazifeye memur edilse devlet reisinin i?leriyle ilgili bir vazife o kimseye verilir. Rüyada Kabeden bir nar çaldış?nı gören kimse, dinini islah eder. Mekkede ölüler arasında olduğuna ve ondan bir ?eyler sorduklarıni gören kimse, ?ehit olarak ölür. Bir kimse rüyada Kabede abdest bozdu?unu görse, halifeye isabet edecek bir musibete işarettir. Rüyada Kabenin kendi evinde olduğunu gören kimse, daima saltanat, devlet ve halk arasında söhret bulur. Ancak Kabenin ?eklinde kötü bir hal görse, rüyada ev sahibi için hiç bir hayır yoktur. Kendi evinin Kabe olduğunu görse. Kabe Müslümanların önderi, o kimse de onun maiyetinde bulunur. Bir kimse, Kabenin üzerinde namaz kıldış?nı görse, irtidat eder. Hatmi serife girip, Kabe üzerinde namaz kıldış?nı gören kimse inam(nimetleri), ihsan ve rütbeye eri?ir. Mezhebinin kötü dedigi ve sünnete muhalif hareket etmesiyle beraber tahsildarlik yapar. Kabede bir hata i?ledişini gören kimse. Resülullah (S.A.V.)in Sünnet-i Seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kimselerin yoluna girer. Bir kimse rüyada Meleklerin, gökten inip ve Kabeyi temelinden kaldirip bir sehre koyduklarıni görse, o yerde bir fitnenin çıkmasına, Müslümanların önderinin o ?ehirde bulunmasına işaret eder. Bir kimse Kabenin harap olduğunu görse, namazini terk eder. Bir kimse, Kabeyi tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yaptığını görse, o kimsenin yaptığı vazife miktarinca dinin salahina işarettir. Bir kimse, Kabeye yönelmis olduğunu görse, din ve dünyasini islah edecek bir ?eye yönelece?ine veya bazı i?lere karismak üzere sultanin bulunduğu tarafa yönelmek üzere bulunduğunu işarettir. Bir kimsenin kendisini Sünnet-i Seniyyenin aksine olarak hac: vazifelerinden bazı seyleri noksan yaptığını görmesi o kimsenin namazinda kibleyi degistirdigi gibi dinini de degistirece?ine işarettir. Kabe namaza da işarettir. Çünkü Kabe, namaz kılanların kıblesidir. Kabe mescit ve camiye de işarettir. Çünkü Kabe, Allahin evidir. Kabe Islam, Kuran. Sünnet. Mushaf-i Serif, alim baba, Seyyid, koca ve ana gibi kendilerine uyulmakla hidayete erisilecek kimselere işarettir. Bazen Kabe, Cennete işarettir. Çünkü Kabe Allahin evidir. Cennet de Allahin evidir. Cennete kavu?mak k ise, ancak Kabeye yönelmekle mümkün olur. Bazen de Kabe mevsim, cemaat, sokak ve geniş mevkilere işarettir. Bir kimse rüyada Kabenin kendisinin evi olduğunu görse, o kimsenin olduğu devletine veya bildişi ilmine ya da yaptığı bir amelinden dolayı insanların ona ko?up ziyaretine gidece?ine ve kap?sının kalabalık olacağına işarettir.“kabede dua” için 2 Yorum

  1. ronahi ekinler says : Cevapla

    rüyamda kabeyedeyim oturmuşum üzerimde beyaz bir elbise yanımda zenci bir adam allaha ellerini açmış ağlıyordu bende allaha ellerimi açmıştım sonra bende istediğim şeyleri ağlayarak allahtan istiyordum

  2. hatiçe nar says : Cevapla

    rüyamda kabeye gidiyom kabe yerinde yok başka bir yere gitmiş ariyom bugun yine kabedeyim ağliyorum allahima şükür kabeye geldim koştum ama kabenin yerinde sakali adamlar oturuyor

Bir cevap yazın

yukarı