Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi, rızkın kolay kazanılacağına işarettir. Danyal aleyhisselama göre; kapı, rüyada, kadın ile tabir olunur. İster bilinsin, ister bilinmesin, kapıların açıldığını görmek, rüya sahibine hayır ve nimete, eğer

kap ılar yol üzerinde iseler, bu iyiliğin çok çabuk olmasına delalet eder. Önünde bir evin kap ısının açıldığını görmek, iyi kalpli bir kimse tarafından eline mal geçeceğine ve bunu ailesi için haryacağına işarettir. Evinin kap ısının kapandığını, yıkıldığını veya yandığını gören büyük bir musibete düşer. Kapının halkasını vurduğunu veya çaldığını ve içerden cevap verildiğini görenin duası kabul olunup aradığını bulur. Kapıyı çaldığı zaman açılırsa, Cenab-ı Hakk (C.C.) duasını kabul eder ve onu düşmanına üstün kılar.

Evin bütün kapıları, tabirde aynı manaya gelirse de, sokak kapısı tabirde başka şeylere delalet eder. Bir yeni kapı yaptığını veya kilitlediğini gören, bir kadınla evlenmek ister ve evlenir. Kapıyı yerinden çıkarmak, karısını boşamaya; yerinden söküp koparmak ise karısının ölmesine delalet eder. Bir marangoza yeni bir kap ı yap masını emrettiğini gören, genç ve bakire bir kızla evlenir. Kap ının kap anmadığını, bu yüzden açık bıraktığını gören, dul bir kadınla evlenir.

Vahşi hayvanlardan bazılarının kap ısına kadar geldiklerini ve orada bağırdıklarını görmek, bir takım gençlerin karısına sarkıntılık ettiklerine; kap ısındaki iki halka olduğunu görmek, karısının başka bir erkeği sevdiğine; sokak kap ısının açıldığını görmek, o yer halkına hayır ve rızık kap ılarının açıldığına delalet eder.

Evin gereğinden fazla kapıların açıldığını görmek evinin yıkık ve işlerinin durgun olmasına, eğer kap ılar gereğinden fazla değilse geçiminin bolluğuna; ticaret ve kazanç kap ılarının açılmasına; kapısının halkasının koptuğunu görmek, sap ıklığa; kap ısını kapamak istediği halde, kapanmadığını görmek, aciz kaldığı bir işi işlemekten alıkonulduğuna; evinin kap ılarının bir çok taraftan açıldığını görmek, dünyalık kap ılarının açılıp kendisine bolluk getireceğine; evinin kapısını gay et büyük görmek, iyi haline; evinin kapısını koparılıp bilmediği bir yere götürülmüş olduğunu görmek, evine bir musibet gelmesine delalet eder.

Evinin kapısının yere düşmüş gören, hasta ise veya hastası varsa hemen iyileşir. Bu rüya, müjdeye ve selamete işarettir. Evinin kapısını kap anmış görmek, o ev halkına büyük bir musibet geleceğine; bir kap ıy ı kap amay a çalıştığı halde bunu yap amadığını görmek, bir kadın tarafından bir işte zorluk çıkacağına; bir toplumun yanına bir kap ıdan geniş bir yere çıktığını görmek, hayır görmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya; kapıyı aradığı halde bulamadığını görmek, bir işte gayret ettiği halde başaramamaya; kapının demirlerinin çıkarılmış olduğunu görmek, karısını boşamaya delalet eder. Kap ısına bir eşik yaptığını gören evlenir. Bilinen bir kapıyı açtığını gören, zor bir işe girer ve onda fayda bulamaz. Bir kap ıy ı kap ayıp diğerine açtığını gören, yeni bir kadınla evlenir. Bir müddetten beri kap alı duran bir kapıyı açtığını gören gamdan, sıkıntıdan ve darlıktan kurtulur, beklemediği bir yerden fayda görür. Bir rivayete göre, eşinden ayrılarak başka biri ile evlenir. Kapıyı kapatmak karısından ayrılmaktır. Kap ısını çivilediğini gören karsına ilişki kurmayacak kadar kalpten bağlıdır.

Cami kap ısı hakim karısı; hamam kapısı hamamcı karısı; han kapısı hafif tabiatlı bir kadın; kale kapısı kahraman karısı; dükkan kapısı esnaf karısı; hastahane kap ısı doktor karısı olarak tabir olunur. Bir kapının önüne gelip içeriye girmediğini, başka bir kap ıdan oraya girdiğini gören, bir devlet büyüğünden bir şey ister alamaz, daha büyük bir makama başvurmaya mecbur olur ve istediğini

elde eder.

Evin kap ısı ev sahibine, oda kapısı karısına, kiler kapısı hizmetçiye, mutfak kap ısı geçime ve rızka delalet eder. Rüyada açık kap ılar görmek, rızık bolluğuna ve geçime işarettir. Oda kapısının yeni olması eşinin namuslu ve ahlaklı olmasına; eski ve bozuk olması, kötü huylu olmasına; odasına yeni bir kap ı y aptırması, bekar ise evleneceğine; eski bir kapı alıp odasının kapısına taktırması, dul bir kadınla evleneceğine; evli ise, başka bir kadınla ilişki kuracağına; oda kapısını yerinden çıkarıp atmak veya satmak, karısını boşayacağına delalet eder. Oda kap ısının demirden olduğunu görenin karısı ahlak ve namus sahibi olur. Oda kap ısındaki bozukluk, eskilik ve boyasızlık karısının ahlakı ile kıyaslanır.

Evinin kapısında bir değişiklik olduğunu görmek, ev sahibinin halindeki değişikliğe işarettir. Evinin kap ısının düştüğünü, dışa doğru kopup devrildiğini, yandığını veya kırılıp parçalandığını görmek, ev sahibine bir musibet ve felaket geleceğine delalet eder. Evin kapısının koparıldıktan sonra yine yerinde durduğunu görmek, ev sahibinin yeniden işlerinin düzeleceğine, kap ı yerinin duvarla örülmüş olduğunu görmek, rüya sahibinin karısı tarafından bir musibete uğrayacağına; sokak kapısının büyümesi, genişlemesi, sağlamlaşması ev sahibinin halinin iyileşeceğine; bir canavarın kap ıdan içeriye girdiğini görmek, kötü kimselerin evin içine girip fenalık yapacaklarına; evinin kapısını arayıp da bulamadığını görmek, eğer mahkemede bir davası varsa, kazanacağına; bildiği veya bilmediği yerlerde bir takım kapıların açıldığını görmek, dünyanın kendisine açıldığına; evinde gerektiğinden fazla kapılar varsa o evde bereket ve idare olmayacağına; açıldığını gördüğü kapılar bir yol ve cadde üzerinde iseler, kazandığının garip ve fakir kimselere harcanacağına; eğer kapılar evin içine doğru açılmış ise, kazancının ailesine harcanacağına delalet eder.

Bir evin kap ısını üzerinden atlayarak girdiğini görmek, ev sahibinin sırrını öğrendiğine işarettir. Ev kapısının öteki kap ılardan daha fazla genişlediğini görmek, bir takım insanların izinsiz o eve gireceklerine; sokak kapısının yerinden çıkması ev sahibinin ölümüne ve halinin kötüleşeceğine; dar bir kap ıdan geniş bir yere çıktığını görmek, sıkıntıdan kurtulmaya; evinin iki kapısı olduğunu görmek, karısının hafifliğine; sokak kap ısının arkasına kadar açık ve dayalı olduğunu görmek, hükümet tarafından bir zarara uğramaya veya evin yıkılacağına delalet eder.

Kapının halkası kapıcı veya haberci ile tabir olunur. Kap ısında iki halka olduğunu görenin iki kimseye borcu vardır. kap ısının halkasının kırıldığını gören, sap ıkça hareket eder. Sokak kapısının yanmakta olduğunu görenin karısı ölür veya geçimi daralır.“kapı açtığını” için 1 Yorum

  1. Dilek says : Cevapla

    Rüyamda evleniyorum ve elemek kisinin yanina varmak icin öce
    Yanimda bir bayanla 5 tana kapi acarak odaya giriyoruz! Orda Ali isimli ve damat adayi beni güler yüzle karsiliyorlar, Ali isimli kisi beni damat adayin yanina otuturuyor ve Eilini Emile veriyor yanimizdada bir bebek var !

Bir cevap yazın

yukarı