Rüyada kuyu görmek, Kuyudan su çekilmesi, bir erkek için, yaptığı kötü bir iş nedeniyle uyarılacağına; orta yaşta bir erkekse, yeni bir işe girişeceğine yorumlanır. Eğerki bu rüyayı genç bir görürse gören kadına teklif yapılacağına; evli kadın ise, tehlikeli bir olayla karşılağacağına yorulur.
İbni sîrin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Evin kuyusu evin reisine veya hanımına delalet eder. Adama delalet etmesine göre kuyunun suyu, onun malına ve geçimine delalet eder. Kuyunun suyu eve taşmadığı sürece, suyun bolluğu malın çokluğuna işaret eder.

Kuyunun suyunun taşması, sırrının ve sözlerinin yayılmasıdır. Suyu az olması malın azlığına ve geçim sıkıntısına, suyun derinde olması kişinin cimriliğine, suyun yakında olması cömertliğine delalet eder.

Kuyunun kadına delalet etmesine itibarla, kuyunun suyu kadının ma­lına ve rahmindeki cenine işarettir. Kuyunun suyu ne kadar yakın olursa, doğum o kadar yaklaşmıştır. Suyun taşması doğuma veya çocuğu düşürmeye delalet eder.

Rüyada bilmediği bir kuyu görmek, herkesin faydalanacağı çarşılara delalet eder. Meçhul kuyu, hamama, günah kirlerinin yıkandığı mescitlere, ilminden faydalanılan âlime, kabre, Yusuf (aleyhisselam) kıssasına binaen hapise veya her isteyenin kendisinden faydalandığı zaniye kadına delalet eder. Rüyada tanımadığı bir kuyuya düştüğünü gören kişi hasta ise ölür. Gemide ise gemi hasarlanır ve suya düşer. Karada yolculuk yapıyorsa, yolu kesilir ve tuzağa düşer. Mahkemede yargılanıyorsa hapse düşer. Bunların hiçbiri yoksa isteksiz olarak hamama veya zaniye bir kadının evine girer.

Tanımadığı bir kuyudan su çektiğini gören kimsenin hamile bir yakını var ise, erkek çocuk doğurur. Zira Yusuf (aleyhisselam) kıssasında kervanda kuyuya su çekmek için gelen kişi, kovasında Yusuf (aleyhisselam)ı görünce kervandakileri, bir erkek çocukla müjdelemişti. Rüya sahibinin karada veya denizde malı varsa kendisine ulaşır, hastası varsa iyileşir. Yolcusu varsa yolculuğundan döner. Bunların hiçbiri yok ise, gören kişi bekâr ise evlenir.

Evli ise bir işinde yetkili kimseleri aracı koyarak işini tamamlar veya ilim talebine gider.

Adamın rüyada kuyu görmesi neşeli hoş kadına, kadının kuyu görmesi güzel huylu adama delalet eder.

Bir kuyu kazdığını ve su çıkardığını görmek, malı olmayan kadına işa­rettir. Kazdığı kuyudan su çıkarmak hile ile mal kazanmaya delalet eder.

Bir yerde, gelen geçenin suyundan istifade ettiği eski bir kuyu gör­mek, o yöredeki insanların geçimlerinde faydalandığı bir adama ve o ada­mın güzelliklerle anıldığına delalet eder.

Rüyada gördüğü eski kuyunun, suyunun taşması, kuyunun bulunduğu yerde üzüntü keder ve ağlamalar olacağına, suyunun dolması ancak taş­maması hayra delalet eder.

Kuyu kazdığını ve suyu ile bahçesini suladığını görmek, kendisi ile güç kazandığı bir takım ilaçlar kullanıp ailesine yaklaşmasına, kuyunun suyu taşıp evlere kadar suyun girdiğini görmek, vebal altına gireceği mal kaza­nacağına, suyu evinden çıkardığını görmek üzüntüsünün gideceğine ve çı­kardığı su miktarınca malının gitmesine delalet eder. Bulanık suyu olan bir kuyuya düştüğünü görmek, zalim bir adamla çalışacağına ve onun hile ve tuzaklarına maruz kalacağına, düştüğü suyun berrak olması kendisine güve­nilir, dürüst bir adamla çalışacağına ve hakkını alacağına delalet eder.

Tanımadığı bir yerde suyu tatlı olan bir kuyu, kişinin dünya geçimine, helal kazancına ve uzun ömrüne, kuyuda su olmaması ömrünün bittiğine işaret eder.

Kuyunun yıkılması evin hanımının öleceğine, kişinin ayaklarını suya sallandırması malı ile yapacağı hileye veya kızgınlığa, kuyunun yarısına kadar inip ezan okumak yolculuğa, suyun kaynağına ulaşmak, yetkiye, tica­retinde kazanca ve müjdeye, kuyunun içinden gelen ezan sesi işitmek, gö­revinden uzaklaştırılacağına, tacir ise iflas edeceğine delalet eder.
Bazı tabirlerde evinde veya bahçesinde kuyu olduğunu görmesi, rahat geçime bol kazanca, zorluklardan sonra kolaylığa işaret eder, denilmiştir.

Nablusi (rahmetullahi aleyh) in tabiri: Rüyada kuyuya düştüğünü gö­ren kimsenin rütbesi düşer, kuvveti azalır. Bazen kuyu ebeveyne, hocaya, ihtiyaçların giderilmesine, yolculuğa, hileye, cimrilik veya cömertliğe de­lalet eder.

Her kuyunun ayrı bir tevili vardır. Evin kuyusu ev sahibine, evin hanı­mına, hizmetçisine, rüya sahibinin malına, kuyunun suyuna itibarla ölüm veya rahata delalet eder.

Kullanılmayan kuyu hareket ve yolculuğun ertelenmesine, bazende zina yapan kadına delalet eder. Sebil kuyusu zorluktan sonra ferahlığa, sulama kuyusu kimilerinin zengin, kimilerinin fakir olduğu dünyaya, içinde su bulunmayan kuyu hile tuzak ve yolculukta zor duruma düşmeye delalet eder.

Bir beldede zemzem kuyusu olduğunu görmek, o yere duasından in­sanların faydalanacağı âlim bir zatın geleceğine veya o belde halkının düş­manlarını yeneceğine, kuraklık çekiyorlarsa bol yağmurlar yağacağına de­lalet eder.
Rüyada bir kuyunun başında olduğunu ve kuyudan saf berrak su içti­ğini gören kişi, ilim talebesi ise çıkardığı su kadar ilme nail olur. Fakir ise zenginleşir, bekâr ise evlenir. Kova ile su çektiğini gören kimsenin hanımı hamile ise bir oğlu olur. Bunların hiçbiri yok ise insanların garipsediği bir iş yapar, bir ihtiyacı varsa o ihtiyacını karşılar, bir yolculuğa çıkmak istiyorsa yolculuğa çıkar, ulaşmak istediği bir hedefi varsa o hedefine ulaşır.

Gördüğü kuyunun suyu yakında ise kişinin cömertliğine, uzakta ise cimriliğine, kuyunun suyu çekilmesi küfre ve şirke delalet eder. Bir kuyuya baktığını gören kişi evleneceği bir hanımın haline baktığına ve bu evliliğin hayırlı olacağına, kuyusunun kapandığını görmek hanımı hasta ise iyileşece­ğine, loğusa halinde ise temizleneceğine delalet eder.Bir Cevap Yazın

yukarı