Rüyada Mezar Görmek

Rüyada mezar görmek, genel itibari ile hayırlara delalet eden bir rüya olarak yorumlanır ve olumludur. İlk anlamı, rüyayı gören kişinin işlediği günahların Allah katında affedilmesi ve kişinin bu affı elde edebilmek için can ve baş ile çalıştığı şeklinde bir yoruma delalet eder. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin tüm yaptıklarından pişman olması ve tövbe noktasına geldiği anlamı da taşır.

Rüyayı gören kişinin kendisini ölmüş ve mezarlıkta iken görmesi ise normalde yorumlayabileceğimizin tam aksine kişinin ömrünün uzaması şeklinde yorumlanır ki bu da son derece olumlu bir rüya tabiridir. Rüyada mezar görmek, genel tabiri ile son derece olumlu şekilde yorumlanır ancak yine de bu anlamda daha fazlası üzerinde durmak gerekiyor. Rüyanın türevlerini inceleyelim.

Rüyada Mezar Taşı Görmek

Rüya sahibi evli bir şahsiyet ise ve rüyasında mezar taşı görüyor ise bu durum son derece hayırlıdır ve ömrün uzayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin bekâr olması durumunda ise rüya boş bir hayat anlamına gelir ve son derece anlamsız olarak rivayet edilir. Rüyada mezar taşlarının üzerini okumak yine aynı şekilde yorumlanan bir diğer mezar türevidir.

Rüyada Temiz Mezar Görmek

Rüya sahibinin rüyasında temiz bir mezar görmesi demek, geçmiş ile alakalı seçeneklere delalet eder. Rüya sahibinin geçmiş dönemde yaptığı girişimden ya da herhangi bir uğraştan dolayı yakın bir zaman dilimi içerisinde eline toplu bir para geçeceği anlamına gelir ve hayırlı bir rüyadır. Bu para, geçmişte alınmamış olan herhangi bir borcun da ele geçmesi şeklinde tabire açıktır.

Rüyada Mezar Yaptırmak

Rüya sahibi, rüyasında eğer ki mezar yaptırdığını görüyor ise bu yine bir şeyleri yapmak ile alakalıdır ve son derece olumludur. Kişinin ya kendisi ya da herhangi birisi için ev yaptıracağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada mezar örttüğünü görmek, aynı şekilde yine son derece olumludur ve rüya sahibinin ömrünün son derece uzun olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Mezarlıkta Olduğunu Görmek

Rüya sahibi, rüyasında herhangi bir mezarlık içerisinde bulunduğunu görüyor ise kişinin geçmişte yaptığı herhangi bir hadiseden dolayı çok ciddi anlamda pişmanlığı olduğu şeklinde tabir edilir. Ancak bazı yorumlara göre ise bu durum pişmanlıktan ziyade rüya sahibinin ilerleyen süreç içerisinde pişman olacağı işlere girişeceği şeklinde de tabir edilmektedir ve her iki durumda da olumsuz yorumlanır.

Rüyada Mezar Kazmak

Rüya sahibinin rüyasında herhangi bir şekilde mezar kazdığını görmesi, yine yukarıda mezar yaptırmak tabirinde olduğu şeklinde yorumlanır ve kişinin bir ev yaptıracağı şeklinde yorumlanır. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin bu rüyayı görmesi, aslında gelecek için son derece huzurlu ve mutluluk dolu bir sürecin başlangıcı şeklinde de delalet edilir.

Rüyada Mezarlar Arasında Gezinmek

Rüyayı gören kişi, rüyasında mezarlar arasında gezinti yaptığını görüyor ise bu durum farklı şekillerde yorumlanır. Genellikle kabul gören tabiri ise kişinin inancı olmayan, boş işler ile uğraşan kişilerin evine girip çıktığını ya da çıkacağını işaret eden ve boş adamlar ile zaman geçirilmesi şeklinde yorumlanan rüyalardan birisidir.

Aynı zamanda mezarlar arasında gezinen kişinin hayatı boyunca kötü ameller peşinde olduğu ve içerisinde fitne, fesat seçeneklerin eksik olmadığı şeklinde de yorumlanan rüyalar arasındadır.

Rüyada Yeşil Çiçekler ile Örtülü Bir Mezar Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yemyeşil çiçekler ile bezenmiş bir mezar görmesi demek, eğer ki mezarın sahibini tanıyor ise o kişinin ahiret hayatının güzellikler ile dolu olduğunuda ve mezarında huzur bulduğuna delalet eden bir rüya şeklinde yorumlanır.

Şayet mezarın sahibini tanımıyor iseniz şahsınızın son dönemde gerçekleştirdiği bazı Salih ameller nedeni ile Allah katında kulluk mertebesinin yükseldiğine ve namuslu bir yaşam sürüldüğüne işaret etmektedir.

Rüyada Müslüman Mezarlığı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında Müslümanlara ait bir mezarlık görmesi ya da o mezarlığın içerisinde yer alması demek, rüya sahibinin ait olduğu ülkenin askeri ordusunun son derece güçlü ve iman dolu bir savaşçı güce sahip olmasına delalet ettiği gibi aynı zamanda savaş hazırlıklarına da işaret eden bir rüya şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya zafer şeklinde de tabir edilmektedir.

Rüyada Kâfir Mezarlığı Görmek

Rüyanızda eğer ki kâfirlere ait bir mezarlık görüyor ya da o mezarlığın içerisinde yer alıyorsanız rüya sahibi için bu durum pek de hayırlı değildir. Genellikle üzüntülü bir sürecin içerisine girileceğine, rüya sahibinin beklediği bazı haberlerin olumsuz olarak geleceğine ve aile hayatı içerisinde de çeşitli sıkıntıların baş göstereceğine delalet eden olumsuz bir rüyadır.

Rüyada Anıt Mezar Görmek

Rüyayı gören şahsiyet, eğer ki rüyasında anıt mezar gördü ise rüya sahibinin ya da çevresindeki bir kişinin çevresinde son derece sevilen, takdir gören ve bir o kadar da helal kazanç ile hayatını idame eden bir devlet adamı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüya sahibi, eğer ki rüyadaki kişi kendisi değil ise böyle bir şahsiyetin himayesi altına gireceği şeklinde de yorumlanmaktadır. Kişinin bu süreç içerisinde helal kazanç elde ederek makam ve mevki sahibi olmayı başaracağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Aile Mezarlığı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kendi ailesine ait bir aile mezarlığı görmesi demek, hayırlara vesile olan bir rüya şeklinde yorumlanır. Kişi, bu rüyayı görüyor ise eşi ve çocukları ile birlikte son derece mutlu, huzurlu ve güzel bir ömür yaşayacağı şeklinde olumlu olarak yorumlanır. Aile saadetinin artması ve bununla birlikte aile hayatı içerisindeki tüm sorunların çözülmesi anlamına da gelmektedir.

Rüyada Ölü Bir Kişinin Mezara Konduğunu Görmek

Rüya sahibi, rüyasında ölü bir kişinin mezara konduğunu görüyor ise ve eğer ki hapiste yaşıyor ise kısa bir zaman dilimi içerisinde özgürlüğüne kavuşacağı ve dışarıdaki hayatına geri döneceği anlamına da gelmektedir. Rüya, genel hatları ile kişinin ya da ailesinin hürriyetine kavuşması şeklinde yorumlanır ve son derece hayırlı bir rüya olarak da delalet eder.

Rüyada Mezardaki Ölüleri Çiğnemek

Rüyayı gören kişinin mezardaki ölülerin üzerini çiğnemesi demek, kısa bir zaman dilimi içerisinde rüya sahibinin çeşitli şekillerde sınava tabii olacağı ve Allah katından gelen bazı senaryolar ile sınanacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin bu süreç içerisinde göreceği sıkıntılar ve sorunlar ile mücadele etmesi demek, hayatındaki tüm sıkıntı ve problemlerden de kurtulacağı ve rahata ereceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Ölmeden Mezara Girdiğini Görmek

Rüyayı gören kişinin rüyasında ölmediği halde mezara girmiş olduğunu görmesi demek, rüya sahibinin cinsiyeti kadın ise kısa zaman içerisinde beklediği ve özlemini kurduğu bir erkek ile tanışacağı ve izdivaç yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi eğer ki erkek ise rüya sahibinin iş hayatında çeşitli sıkıntıların baş göstereceğine ve büyük problemler ile mücadele etmek durumunda olacağına delalet etmektedir.Bir Cevap Yazın

yukarı