Rüyada Muz görmek, meyveler içinde en güzellerinden biridir. Rüyada muz görmek, hayra, ilme, kitaba, ülfet ve muhabbete delâlet eder.  
Muz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:
a) Mal,
b) Dinde salâh,
c) Güzel kadın,
d) Hayır,
e) Menfaat ve rızık.
Bazı kere de rüyada muz görmek, saklı olan mala veya ana rahminde bulunan çocuğa yahut kabir ya da hapiste bulunan kimseye delâlet eder. Rüyada muz görmek, elbise, ülfet, muhabbet ile de tâbir edilir. Muz görmek, cömert, muvahhid ve ahlâkı güzel bir kimseye de delâlet eder. Rüyada evinde muz bulunduğunu görmek, doğacak bir erkek çocuğa alâmettir. Rüyada muz yediğini görmek, rızka, mala, menfaata ve başkası tarafından gönderilecek nimete delâlet eder. Rüyada muz görmek, tüccar için mal. Takva ve ibadet ehli kimseler için de din ve ibadete delâlet eder.
İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’ın tabiri: Rüyada muz, dünya için çalı­şan kimseler için, muzun yetiştiği yerin büyüklüğü miktarınca dünyaya nail olmaya, ahiret için çalışan kimseler için isteği miktarınca ibadetinde kuv­vet kazanmaya delalet eder.

Muz ağacı, müslüman, zengin ve güzel ahlaklı kimseye delalet eder. Bir evde muz yetiştiğini görmek erkek çocuk doğmasına delalettir. Muzun rengi, vakti dışında görülmesi veya ham olmasında zarar yoktur. Muz birik­tirilmiş mala delalet eder.

Muz, ağaçlar arasında en güzel ağaç, yapraklar arasında en geniş ve en güzel yapraklara sahip olduğu için, onun delaleti de güzel ahlak ile tevil olunur. Ayeti kerimede şöyle buyrulur (Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, )

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Muz mala, ana karnındaki ce­nine, kabirdeki ya da hapisteki insana, geçmiş ümmetlerin haberlerini içe­ren kitaba yada ciltli ilim kitabına delalet eder. Çünkü muz cennet meyve-sidir. Nitekim ayeti kerimede (Meyve dizili muzlar) buyrulmuştur.

Muz yediğini gören kişiye ortaklıktan dolayı ya da yabancı bir adamdan mal ge­lir. Muz tüccar için mala, zahit kimse için dine ve ibadete delalet eder. Hastanın muz yemesi iyi değildir, zira ölmesinden korkulur. Bu tevil muzun rengi ve ismi sebebiyledir. Zira arapçada “mevz” kelimesindeki “z” harfine bir nokta daha konulduğunda ölüm anlamına gelen “mevt” olur. Muz elbi­seye, ülfete ve muhabbete delalet eder. Muz güzel ahlaklı cömert mümin kişiye delalet eder. Bir evde muz yetiştiğini görmek evin hanımının erkek çocuk doğurmasına delalet eder.

İlgili tabirler:
rüyada muz yetiştirmek, ruyada muzun bugdaya dönüşmesi


Bir Cevap Yazın

yukarı