İbhi sîrin ( rahmetullahi aleyh )’in tabiri: Bir zarar ya da musibet se­bebi ile sabr ettiğini gören kişi yüksekliğe, hayra, iyi hale, selamete, afi­yete ve zafere delalet eder. (İşte onlara, sabretmelerine karşılık cenne­tin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılana­caklardır.)
Nablusi ( rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Sabır yüksekliğe ve müjdeye delalet eder. Rüyada sabır görmek, Sabır musibetlerin vuku bulacağına dair bir uyarıdır. Bazen sabır korkulan bir hususta akıbetin güzel olmasına delalet eder.
Rüyanızda sabırlı bir kimse ile karşılaşmanız veya başınıza gelen bir felakete olmasına rağmen sabır göstermeniz, herkesin iyiliğini isteyen ve onlara yardima koşan bir kimse olarak tanıdığınıza, toplum içinde iyi bir insan olarak sevildiginize, özellikle çocuklara karşı çok merhametli ve sevecen iyi niyetli hoşgörü ile davrandığınıza işarettir.Bir cevap yazın

yukarı