Rüyada saç görmek, mala ve uzun ömre delâlet eder. Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) Hac,
b) Sefer,
c) İzzet ve makam,
d) Mertebe
Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder. Rüyada gür halde saç görmek, mala ve uzun ömre işarettir. Bundan dolayı rüyada saçlarının uzadığını gören kişinin, ömrü uzun olur.
Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, zengin için malın artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delâlet eder. Bu rüya, fakir hakkında borca işarettir.
Bir kadının rüyada saçının uzun olduğunu ve bundan da çok memnun kaldığını görmesi, kendisi hakkında güzel ve makbuldür. Çünkü saç kadının zinetidir. Rüyada saç ördüğünü görmek, işleri pürüzsüz yapmaya delâlet eder. Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine âdet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir. Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, hayır ve emniyete delâlet eder. Kederli ve üzüntülü kimsenin rüyada saçını gür görmesi, keder ve üzüntüsünün artacağına delâlet eder. Sevinçliler için de gür saç sevinçlerinin artmasına delâlet eder. Rüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmek, zillet ve perişanlığa delâlet eder. Rüyada koltuk altının kılının uzun olduğunu görmek, rüya sahibinin istek ve arzusuna kavuşmasına ve dinin sağlam olmasına delâlet eder. Rüyada avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bittiğini görmek, rüya sahibinin rahatının bozlumasma veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe teşebbüsüne delâlet eder. Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder. Rüyada görülen kaş, kiprik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkekler için zinet, kuvvet ve daimi bir mala delâlet eder. Bir insanın rüyada saçının hayvan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat çekmeye işarettir. Rüyada evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi, onun zevcesinin hamile olduğuna delalet eder. Kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, kocasının malıyla zengin olmasına işarettir. Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye alâmettir.
İbni sîrin ( rahmetullahi aleyh )’in tabiri: Rüyada saç mala ve uzun ömüre delalet eder. Peruk görmek rüya sahibinin durumuna göre değişir. Dindar bir kimsenin başında peruk görmesi heybet, korunma ve bolluğa delalet eder. Zengin kimse için mala delalet eder. Fakir kimsenin peruk görmesi günahına delalet eder. Saçın güzelliği şeref ve izzettir. Saçının hem düz hem de kıvırcık olduğunu görmesi şeref ve izzet bulmaya delalet eder. Kıvırcık saçının düz olduğunu görmesi kişinin olduğundan daha düşük bir durumda olmasına delalet eder. Saçının düz uzun ve dağınık olduğunu görmek malının sermayesinin dağılacağına delalet eder. Saçın yumuşak ve güzel olması sermayenin artmasına delalet eder. Saçlarının uzun olduğunu ve bununla sevindiğini gören kimse bilhassa kadınsa rüyası hayra delalet eder. Zira kadınlar süs için kendilerine saç eklerler. Evli olan bir erkeğin rüyada kâkül görmesi bereketli bir oğula, bekâr ise gördüğü kâkül sayısınca satın alacağı cariyelere delalet eder. Aynı şekilde kadın içinde bu rüyayı görmesi reis olacak oğula ve senenin bolluğuna delalet eder.
Kadının rüyada saçlarının siyah olduğunu görmesi kocasının kendisine olan sevgisine yada kocasının yaşantısında dürüst davranmasına delalet eder. Kadının rüyada saçını açtığını görmesi kocasının gurbete çıkmasına delalet eder. Kadının rüyada saçının açık olduğunu görmesi kocasının ken­disine geri dönmemesine delalet eder. Eğer bu kadının kocası yoksa evlen­meyeceğine delalet eder. Saçlarının sık olduğunu ve insanların kendisine baktığını görmesi, bir işinde rüsvay olmasına delalet eder. Adamın başında boynuzlar olduğunu görmesi, kendisinin yasaklayıcı birisi olduğuna delalet eder.
Başının önündeki saçlarının dağılmış olduğunu görmesi zillete düşme­sine delalet eder. Başının arkasındaki saçının saçılmış ve dağılmış olduğunu görmesi kişinin ihtiyarlık zamanında önemsiz bir duruma düşmesine delalet eder. Başının sağ tarafındaki saçlarının dağılmış olduğunu görmesi akraba­larından erkek olanların musibete maruz kalmasına, sol tarafındaki saçların dağınık olduğunu görmesi kadın akrabalarının musibete maruz kalmasına delalet eder. Eğer rüya sahibinin kadın yada erkek akrabaları yoksa zararın kendisine dönmesine delalet eder.
Hac mevsiminde başı tıraş ettiğini veya kısalttığını görmenin tabiri emniyete, kurtuluşa ve borcu ödemeye delalet eder. Zira ayeti kerimede (Şanına yemin olsun ki inşallah Mescid-i Haram’a emniyetler içinde, başlarınızı kazıtarak, kırparak korkunuz olmayarak, kesinlikle girecek­siniz)508 buyrulmuştur. Hac mevsimi dışında da bu rüyayı görmek böyledir. Ancak hacc mevsiminde görmek tevilde daha kuvvetlidir. Bu tevil rüya sa­hibinin toplumda lider konumunda olmayan bir kimse olduğuna göredir. Eğer rüya sahibi lider ise ve hacc mevsimi dışında bu rüyayı görmüşse fa­kirleşmesine, görevinden alınmasına ve gizli durumlarının açığa çıkmasına delalet eder. Bu rüya fakirler için borcunu ödemeye zenginler içinse malı­nın azalmasına delalet eder. Başını tıraş etme âdeti olmadığı halde rüyada başının tıraşlı olduğunu görmesi düşmanlarına karşı zafer sağlamaya izzet ve kuvvete ermeye delalet eder.
Bazı tabirciler, şöyle demiştir: Gerçekte başını tıraş etme âdeti olan kimsenin rüyada başını tıraş ettiğini görmesi hayırlıdır. Böyle bir âdeti ol­mayan kimse için ise hayırlı değildir. Bir tabirde ise savaşta olan kimsenin rüyada başını tıraş ettiğini görmesi şehit olmasına delalet eder, denilmiştir.
Kadının rüyada saçının tıraş edilmiş olduğunu görmesi, kocasının ken­disini boşamasına yada kadının ölmesine delalet eder. Bir kadının rüya­sında, kocasının onun saçlarını Haremi şerifte tıraş ettiğini yada kısalttığını görmesi borcunu ödemesine ve emanetini yerine vermesine delalet eder. Kocasının Haremi şerif bölgesinin dışında başını tıraş ettiğini yada kısalttı­ğını görmesi kendisini evinde hapsetmesine delalet eder. Zira kuş, kanatları kesildiğinde yuvasında hapis kalır. Bir tabirde ise bu rüya, kadının gizli sır­larının açığa çıkmasına delalet eder. Kadının rüyasında bir adamın onun saçlarını kesmek istediğini görmesi, o adamın, kocasını bir kadına davet etmesine ve rüya sahibi kadının o adamla arasında düşmanlık çıkmasına delalet eder. Bir tabirde, kadının perçemlerinden kesilmiş olduğunu gör­mesi çocuk doğurmamasına delalet eder.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada saç mala ve ömrün uzunluğuna delalet eder. Saçının uzadığını gören kimsenin ömrü uzun olur. Başında peruk olduğunu ve ona başka saçlar eklendiğini gören kimse zengin ise malının artmasına ve borç para alıp ticaret yapmasına delalet eder. Rüya sahibi fakir ise borçlanmasına ve başkalarından borç istemesine dela­let eder. Saçının ve sakalının uzadığını ve saçlarının tümünü örgüler yaptığını görmek üzerine birikecek borçlara delalet eder. Saç biriktirmek ve ona sahip olduğunu görmek mallara delalet eder. Bıyığı kısaltmak ve koltuk altı tıraşı yaptığını görmek borcu ödemeye, üzüntülerinin gitmesine ve senenin bereketine delalet eder.
Saçı örmek işleri kuvvetli yapmaya delalet eder. Kadının rüyada başı­nın örülü olduğunu görmesi hayra delalettir. Saçlarını örmeyi adet edinen kimse içinse malı biriktirmeye ve korumaya delalet eder. Bunların dışında fakir yada kör olan kimseler içinde işlerin karışmasına ve sıkıntıya girme­sine delalet eder. Saç bitmeyen bir yerden saç bittiğini görmek, üzüntüye maruz kalmaya delalet eder. Çirkin bir görüntü olmadığı sürece saçı kı­saltmak yada yolmak, üzüntünün gitmesine işarettir. Bir tabirde ise saçı yolmak, rüya sahibinin zorla borcunu ödemesine delalet eder, denilmiştir. Asker olan kimsenin saçının uzun olduğunu görmesi silahlarının ve malının artmasına delalet eder. Saçlarının atın saçı gibi olduğunu gören kimse hır­sız veya kaçak ise yakalanır, hür bir kimse ise esir düşmesinden endişe edi­lir. Hınzırın kılları gibi kılları olduğunu gören kimse zorluklara ve sıkıntılara düşer. Üzüntülü olan kimsenin saçlarının çoğaldığını görmesi üzüntüsünün çoğalmasına delalettir. Sevinçli olan kimsenin ise sevincinin artmasına de­lalet eder. Koltuk altının uzaması ihtiyacını gidermeye ve rüya sahibinin dindar olmasına ve cömert bir kimse olduğuna delalet eder. Koltuk altında çok sayıda bit olduğunu görmek, aile fertlerinin çokluğuna delalet eder. Saçlarının olduğundan daha fazla uzamış olduğunu ve bunu istediğini gör­mesi, isteklerine ulaşmasına, zenginleşmesine borcunu ödemeye ve ailesine karşı geniş davranmasına delalet eder. Saçlarının benzersiz bir şekilde uzamış olduğunu ve insanlar arasında dolaştığını görmek, borçlanmaya, üzüntüye ve ailesine bakmaktan aciz kalmaya delalet eder.
Bir tabirde, saçın uzunluğu üzüntünün artmasıdır. Yada çocuk ve aile­nin çokluğuna delalettir. Saçının olduğundan daha kısa olduğunu görmek, üzüntünün azalmasına delalettir. Bir kimsenin, rüya sahibinin saçlarını yol­duğunu görmesi malının bir musibete maruz kalmasına delalet eder. Kadı­nın ihramlı olmadığı halde ve hacc mevsiminin dışında saçlarının kesilmiş olduğunu görmek, kocası ile arasında husumet olmasına ve kötülük çıkma­sına delalet eder. Eğer ihramlı iken ve hacc mevsiminde ise kadının dindar­lığına dünyalığının artmasına ve emanetinin teslim edilmesine delalet eder. Kadının rüyada bir adamın kendisinin arka saçlarını kestiğini görmesi, o kimsenin kendisinden gizli olarak kocasını başka kadınlara davet ettiğine delalet eder.
Rüyada başının güzel koktuğunu görmek, güzel övgüye delalet eder. Saçlarından bit ayıkladığını görmek, bazı ayıplarının ortaya çıkmasına de­lalet eder. Saçını taradığını ve başından bit düştüğünü görmek, elde ettiği miras malından harcama yapmaya veya bir ayıbının ortaya çıkmasına dela­let eder. Yüzünden veya normalde kıl bitmeyen bir azasından kıl bittiğini görmek borçlanmaya delalet eder. Avucundan kıl bittiğini görmek, hik­mete, şiir söylemeye ve zekâya delalet eder. Ancak aşırı şekilde uzamışsa üzüntü ve kedere delalet eder. Karnındaki kıllarının çok olduğunu görmek, borcunun çok olduğuna ve üzüntülü olduğuna delalet eder. Kollarındaki kılların döküldüğünü görmek, kazandığı tüm malını kaybetmeye delalet eder. Bacaklarındaki kılların çok olduğunu ve onları ayırdığını görmek, mal elde etmeye ve bu malı ile insanların yaptığı işlerin tersine işler yaptığına delalet eder. Bacaklarındaki kılların döküldüğünü görmek, kazanmak için çalıştığı çabaladığı bütün her şeyin telef olmasına delalet eder.
Rüyada saç görmek, Kadının rüyada saçını görmesi, kendisini koruyan ve kollayan kimseye delalet eder. Bazen saç, ekine, mala, şerefe, kadın için kocasına, bekar için evlenmeye ve çocuğa delalet eder. Saçın uzunluğu, siyahlığı ve güzel­liği yukarıda sayılanların güzelliğine, saçın kısalığı beyazlığı ve kötü kokulu olması yukarıda sayılanların durumlarının kötülüğüne delalet eder. Saçını taradığını ve yağladığını görmek, bu kimselere karşı iyilikte bulunmaya ve sözünde durmaya delalet eder. Adeti olmadığı halde rüyada başını tıraş ettiğini yada kısalttığını görmek, akrabalarla ilişkiyi kesmeye yada malı israf etmeye delalet eder. Hac zamanında saçı kısalttığını görmek, ilme ve hidayete delalet eder. Bazen de hacca delalet eder. Saçı örmek, mal birik­tirmeye veya ekini toplamaya delalet eder. Saçını taradığını yada saçından bit çıkardığını görmek, bulunduğu yerden bozguncuları çıkarmaya delalet eder. Bazen hanımının saçını taradığını görmek, onu boşamaya delalet eder.
Uzun saç kendisine yakışmayan kimseler rüyada uzun saçlı olduğunu görmesi, üzüntülere, kederlere ve borçlara delalet eder. Asker veya çocuk gibi uzun saçın kendisine yakışan kimselerin uzun saçlı olduğunu görmesi durumlarının güzelleşmesine ve mallarının artmasına delalet eder. Saçın anormal bir şekilde uzadığını görmek, şöhrete, borçlara, dağınıklığa, üzün­tülere ve kederlere delalet eder. Bazen saçın güzelliği salih amellere de­lalet eder. Saçın uzunluğu, güzelliği ve örgüsü şiir yazmaya ve söylemeye delalet eder. Saçın çirkin bir halde olması sıtma hastalığına delalet eder. Kadın saçının üç şekilde olduğunu görmesi kocasından üç talakla boşamasına delalet eder. Eğer kadın hasta ise ölür. Başında uzun bir peruk oldu­ğunu görmek, bazen yılanla karşılaşmaya veya üzerine yılan düşmesine delalet eder. İnsanın saçının rüyada bir hayvanın saçına dönüştüğünü gör­mesi çalışmaya ve yorulmaya delalet eder. Eğer rüya sahibi fakir ise zen­ginleşir. Kaş, kirpik, kollardaki kıllar, göğüs ve bacaklardaki kıllar erkekler için süse, kuvvete, elbiseye, örtünmeye ve kalıcı mala delalet eder. Ken­dilerinin hiç bir faydası olmayan etek ve koltuk altı tüylerinin fazlalığı üzüntü ve kederlere ve sünneti terk etmeye delalet eder. Kulaklardaki tüyler ilme ve kişinin dinleyeceği söze delalet eder. Burundaki tüyler hayra ve gizlenmiş mala delalet eder. Bekar kızın bedeninde kıl görmesi evlen­memesine delalet eder. Bazen de bu rüya erkek gibi aile ve çocuklarının geçimini üstlenmesine delalet eder. Çocuğun rüyada saç görmesi ömrünün uzunluğuna delalet eder. Avuç içi gibi veya ayağın altı gibi saçın çıkması anormal olan yerlerden saç çıktığım görmesi tatile çıkmaya veya Allah rıza­sının dışında iş. yapmaya delalet eder.
Adamın bedeninde kıl bittiğini görmesi hanımının hamile kalmasına delalet eder, denilmiştir. Üzüntülü olan kimsenin rüyada saçının çok oldu­ğunu görmesi üzüntüsünün çoğalmasına, saçlarının dökülmesi üzüntüsünün gitmesine delalet eder. Sevinçli olan kimsenin saçlarının çokluğu sevincinin ve zenginliğinin artmasına delalet eder. Saçlarının dökülmesi ise zenginliği­nin gitmesine delalet eder. Bedenindeki tüylerin beyaz olduğunu gören kimse zengin ise malında zarar etmeye, fakir ise ödemesine gücü yetecek borç altına girmeye delalet eder. Bedenindeki tüylerin bir hayvanın veya canavarın tüylerine dönüştüğünü görmesi zorluklara düşmesine delalet eder. Başındaki saçları kestiğini gören kimse makam ve mevkisini kaybeder. Kadının saçının siyah ve güzel olduğunu görmesi kocasının malı ile zengin­leşmesine delalet eder. Yanaklarındaki güzel sakal olduğunu görmesi kalbi düzgün olan adama delalet eder. Eğer yanaklarının üzerinde sakal yoksa kötü düşünceli bir adam olduğuna delalet eder.

İlgili tabirler:
ruyada hamile bir kadini saçı uzun olarak gormek


Bir Cevap Yazın

yukarı