Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik, şeref ve izzettir. Rüyada sakalının tıraş
edildiğini görmek, üç şekilde tâbir olunur:

a) Borçtan kurtulmak,
b) Hastalıktan şifa bulmak,
c) Gam ve kederin gitmesi.

Bir kimsenin rüyada sakalının uzadığını hatta karnına ulaştığını görmesi, mal ve şöhrete delâlet eder. Ve bunu kazanırken de sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çeker. Rüyada sakalının aşırı derecede uzadığını hatta yere düştüğünü görmek, ömrün bittiğine ve ölüme işarettir. Yine buluğ çağma gelmemiş bir çocuk rüyada sakalının büyüdüğünü görse, o çocuk bülüğ çağma gelmeden ölür. Rüyada sakalının yarısının tıraş edilmiş, yansırının da duruyor olduğunu görmek, fakirlik ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyada bir başka adamın sakalını tutup onu çektiğini görmesi, o zatın malına varis olmaya delâlet eder. Yine rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini görmek, o adamın mirasını yemeye işarettir. Rüyada kendi sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiçbir şey eksilmediğini görmek, şöhret ve devlet sahibi bir kişiden gelecek mala delâlet eder. Rüyada kendi zevcesinin sakallı olduğunu görmek, rüya sahibinin malının veya oğlunun malının ziyade çok olduğuna ve zevcesinin hastalığına delâlet eder. Bazı kere de rüyada sakal görmek, heybet ve kuvvete, dükkana, geçim yollarına,elbiseye, kazanç ve menfaata delâlet eder. Rüyada kadının sakal çıkardığını görmek, o kadının erkekleşmesine ve hayasızlığına delâlet eder.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Evli olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun iş bilir bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine delâlet eder.
İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada sakalından tutup çekmek, mirasa delâlet eder. Sakalının ağardığmı görmek, ikrah ettiği bir şeyi görmeye işarettir. Rüyada kadının sakalının bittiğini görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) Hamile ise, erkek çocuk doğurur.
b) Eğer hamile değilse, ömrünce çocuk doğurmaz,
c) Eğer evladı var ise, o çocuk kavminin reisi olur,
d) Eğer dul ise, evlenir,
e) Kocasından mirasa nail olur,
f) Erkekler gibi iş yapar,
g) İzzet ve ikbâle erer.

Rüyada sakalının kırarmış olduğunu görmek, şeref, hürmet ve vakarında ziyadeye, bembeyaz kar gibi olmuş görmek, kuvvet ve zaafa, hürmette azlığa, malda noksana delâlet eder.

İbni şirin (rahmetullahi aleyh)”in tabiri: Rüyada sakalın haddinden fazla uzadığını görmek, borca ve üzüntüye delalet eder. Sakalın uzayıp yere düştüğünü görmek, ölüme işarettir. Sakalın uzadığını ve karnına yapış­tığını görmek, uğrunda yorulacağı mal ve şeref kazanmaya delalet eder. Sakalın uzunluğunun normal olduğunu görmek, güzel bir hayata, mala ve mertebeye delalet eder. Bir tabirde sakalın göbeğe kadar uzadığım gör­mek, rüya sahibinin Allah tealâya itaat etmediğine delalet eder. Sakalın kenarlarının uzadığını etrafının uzamadığını görmek, başkasının faydalana­cağı bir mal kazanmaya delalet eder. Baliğ olmamış çocuğun rüyada sakallı olması hayra alamet değildir. Birisinin sakalından tuttuğunu ve çektiğini gören kişi o kimsenin malına varis olur ve onu yer. Sakalın azlığı kolaylığa, borcunu ödemesine ve kurtuluşa delalettir. Sasakalın noksanlığı çoğalırsa malın ve şerefin gitmesine ve rezilliğe delalet eder.
Rüyada sakalın tam siyah olması zenginliğe delalettir. Sakalın siyahlığı yeşile çalıyorsa rüya sahibi çok miktarda mal ve mülk elde eder ancak az­gınlık yapar çünkü bu renkteki sakal firavunun sakalının özelliğidir. Sakalın sarı olması fakirliğe ve zillete delalettir. Kırmızı sakal takvaya delalet eder. Rüyada sakalını eline aldığını, sakallarının koptuğunu ancak sakalları atmayıp elinde tuttuğunu gören kimsenin malı elinden gider sonra o malı tekrar kazanır. Sakallarını atması malının gitmesine ve bir daha geri dön­memesine delalet eder. Bıyığın çok olması kerih görülmüştür, azlığı hayra alamettir. Zengin kimsenin sakalını yolması malını israf etmesine fakir ise iki üzüntüyü yaşamasına delalet eder. Ya da bir kimseden borç alıp başka birisine olan borcunu ödemesine delalet eder. Sakalı tıraş etmek, mal ve mertebenin gitmesine işarettir. Bir kabzeden fazla olan sakalı kesmek, malının zekâtını vermeye delalettir. Sakallardaki beyazlık vakar ve hey­bete, boyamak gizlemeye delalettir. Saçını ve sakalını boyadığını gören kimse, insanların yanında fakirliğini gizler ve değerli olmaya çalışır. Çamur ya da kireçle saçını sakalını boyamak istediğini gören kimse, olanaksız bir iş yapmak ister ve bundan dolayı meşhur olur.
Kadının sakallı olduğunu görmek, çocuk doğurmamasına delalettir. Bir tabirde ise hastalığına delalet eder ya da kocası ve oğlunun malının artma­sına ve çocuğunun şerefinin artmasına delalet eder. Veya bu kadın evli ise kocasının, yanında olmadığına, hamile bir kadın görürse erkek çocuk do­ğurmasına ve çocuğun yaşamasına delalet eder.
Bir tabirde sakalın sık ve uzun olması ömrün uzun olmasına ve malın artmasına delalet eder denilmiştir. Rüyada vaktinden önce görülen her şey şerre alamettir. Bu tabire göre buluğ çağına ermemiş bir erkek çocuğun sakallı olması ya da küçük kızın gelin olması ya da çocuk doğurması hayra alamet değildir. Ancak konuşmak bu kuralın dışındadır. Çünkü konuşmak insan tabiatı gereğidir ve hayra alamettir. Buluğ çağına girmemiş bir çocu­ğun sakalının çıktığını görmek çocuğun buluğ çağına ermeden ölmesine delalet eder. Çünkü o çocuk sakalının çıkma vaktini öne almıştır. Eğer ço­cuğun sakalının çıkma vakti uzak değilse bu rüya o çocuğun kendi işine kendi bakmasına delalet eder. Sakalının yarısının tıraş edildiğini görmek, kesilen sakal miktarınca mal ve şerefinden kaybetmeye delalet eder. Rü­yada tıraş, yolmaktan hayırlıdır. Bazen sakalı yolmak, bazı işlerinde doğ­ruluğa ermeye delalet eder. Ancak bu doğrulukta meşakkat ve yorgunluk vardır.
Sakalın beyaz olduğunu görmek izzete, mertebeye ve şehirde isminin anılmasına delalet eder. Zira İbrahim (a.s.)’ın sakallan beyazdı. Sakalları­nın gerçekte olduğundan daha siyah ve daha güzel olduğunu görmek, iz­zete, heybete, şeref ve mala delalettir.
Sakallarının beyazladığını ancak azda olsa siyahlarından kaldığını görmek, vakara delalettir. Siyahlardan hiçbir şey kalmasa fakirleşmeye ve malını kaybetmeye delalettir.

Bir adam İbni Sirin’e gelerek; ” rüyamda sakallarımın göbeğime kadar uzadığını ve benimde ona baktığımı gördüm” dedi. İbni şirin; “Sen müezzinlik yapıyorsun ve komşularının evlerini gözetliyorsun” dedi.
Hikâye edilir ki bir adam İbni Sirin’e gelerek rüyamda amcamın sakallarını çektiğimi ve kopardığımı gördüm, dedi. ibni şirin; amcana varis olmayı bekliyorsun ve senden başka onun mirasçısı yok, rüyada ne kadar sakal tutmuşsan o kadar mala varis olursun, dedi.
Bir adam İbni Sirin’e gelerek; “rüyamda sakallarımın beyaz olduğunu ve onu boyamak istediğim halde boya tutmadığını gördüm” dedi. Halbuki adam genç ve sakallan siyahtı. İbni şirin; “Beyaz sakal, mülkünde azalma olmasına ve bu bilindiği halde senin bunu saklamak istediğine delalet eder” dedi.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada beyaz sakal kişiyi iş­lemekte olduğu bir şeye karşı uyarıdır. Bazende beyaz sakal hastalığa, sa­kalı beyaz olan birinin rüyada sakalını siyah olarak görmesi, çalışkanlığa, kuvvete, azme ve şiddete, sakalın normal olmayan bir şekilde uzaması oyuna ve eğlenceye ya da malı gereksiz yere harcamaya delalet eder. Rüyada Sakal görmek günahkâr kişi için tövbeye, sapık birinin rüyada sakallı olduğunu görmesi, özelliklede sakalda beyazlıklar varsa, hidayete ermesine delalet eder. Buluğ çağına ulaşmamış bir çocuğunun rüyada sakalı olduğunu görmesi, buluğ çağına varmadan ölmesine delalet eder. Sakallarını yolduğunu gören kişi, elindeki malını telef eder. Saçını ve sakallarını birlikte tıraş ettiğini gören kişi hasta ise şifa bulur. Borçlu ise borcunu öder. Sıkıntılı ise sıkıntısı gider. Sakalını noksan ve hafif şekilde gören kişi, borcu varsa borcunu öder. Sıkıntı içinde ise sıkıntısı gider. Sakalının yarısının gittiğini gören kişinin itibarının ya da malının bir kısmı gider.
Sakalının uzadığını, onu eğirdiğini, dokuduğunu ve pazarda sattığını gören kişi, yalancı şahitlikte bulunur. Sakal heybete, bazen kişinin dükkâ­nına, elbisesine ve kârına delalet eder. Sakalını ağzı ile kısalttığını gören kişinin sıkıntısı ve kederi uzar. Sakal edilen yemine, doğruluğa, yalana, cimriliğe ve cömertliğe, bazende hanıma delalet eder.
Bazı tabirciler; “kadının sakallı olduğunu görmek, erkek çocuk doğur­masına delalet eder” demişlerdir. Kadında sakal çıkması erkekleşmesine, arsızlaşmasına ve sakıncalı işler yapmasına, çocuğun sakallı olduğu görmek uzun ömürlü olmasına delalet eder. Sakalda görülen kepek vs. şeyler kırıcı çirkin söze ya da rüyayı gören kişinin hanımının karnındaki çocuğun yaratı­lışının tamamlanmamış olmasına delalet eder.
Rüyada Sakal Çıkması, Rüyada Sakallı Kadın GörmekBir Cevap Yazın

yukarı