Rüyada
ilme, hikmete, marifet ve irfana ait şiirler görmek, ecir ve sevaba delâlet
eder. Allah ve Resûlü’nü medh ü sena eden bir şiiri okuduğunu veya
ezberlediğini görmek, hayır ve nimete ve güzel bir isimle anılmaya delâlet
eder.

Rüyada şeytanî ve
nefsanî şiirler görmek veya okumak, bâtıl ve yalana delâlet eder.

Rüyada kazanç maksadıyla
şiir söylediğini görmek, yalan yere şahitlik yapmaya delâlet eder.

Rüyada başka insanları
hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini görmek, namuslu kimselere iftira etmeye işarettir. Rüyada görülen hiçbir
şiirde hayır yoktur. Ancak Allahu Teâlâ’ya ve onun Resûlü’nü medh ü sena eden
ve Allah’ı anmayı dile getiren şiir ha-yıra ve nimete delâlet eder.Bir Cevap Yazın

yukarı