Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi tavaf ettiğini görmek, dinde
salâha, güzel akıbete, imanda kemâle, rahmet ve nimete, günahların mağfiretine
delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada hac
farizasını yaptığını ve Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, temkinli, takva sahibi,
Allahu Teâlâ’dan korkan ve âbid bir zat olduğuna delâlet eder.

Rüyada hasta bir adamın
Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, Allah’ın izniyle şifa bulmaya delâlet eder.

Cafer-i
Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Mescid-i Haram’ı görmek
veya tavaf etmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn, b) Selâmet, c) Adil hükümdar, d) Hac, e) Rahat ve
ferah.

Tavaf rüyası, inşanın
Allah tarafından nail olacağı sevaba, korkudan emin olmaya, borcu ödemeye,
emanetleri muhafaza etmeye delâlet eder.

Günahkâr bir adamın
rüyada Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, günahtan tevbeye ve cehennem ateşinden
kurtulmaya delâlet eder.

Yine bekâr kimsenin
Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, iffetli ve soylu bir kadınla evlenmeye
işarettir.

Bazı kere de Kabe’yi
tavaf, adaklarını ve üzerine lâzım gelen “Kefalet-i Yemin”i yerine
getirmeye delâlet eder.

Rüyada dişi at üzerinde
Kabe’yi tavaf ettiğini görmek, kendisine nikahı caiz olmayan bir kadına
yaklaşmaya işarettir.

Rüyada kendisini tavaf
ve sa’yde yürüyor görmek, çoluk çocuk için çok çok çalışmaya delâlet eder.
Çünkü sa’yde yürümek meşakkatli bir iştir.

Rüyada Beytullah’ın etrafında kuşlar gibi döndüğünü
görmek, hayra, zenginliğe, menfaata, nimete, rahmet ve mağfirete delâlet eder.

İlgili tabirler:
rüyada kabenin etrafında döndüğünü görmek


Bir Cevap Yazın

yukarı