Bir kişinin rüyada Rabbi’ni teşbih ve tehlil ettiğini
görmesi, saadetin en güzelidir ve hidayete işarettir. Kişinin rüyada “Lâ
ilahe illallah” dediğini görmesi, son nefeste kelime-i şe-hadetle
gideceğine ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

Üzüntü, keder, sıkıntı ve müşkül halde olan birinin
rüyada tehlil etmesi, üzüntü ve kederden halâs olmağa delâlet eder. Bundan
sonra, üzüntünün yerini sevinç, sıkıntının yerini ferah alır.Bir Cevap Yazın

yukarı