Fakir bir adamın rüyada bir şehre vali olduğunu görmesi,
derecesinin yükseleceğine, eline bol ve çok mal geçeceğine, sıkıntı ve
şiddetten halâs olacağına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada
vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, günaha dalmaya ve oyuna
delâlet eder.

Rüyada âdil, Allah’tan korkan, halka iyilik eden
bir valiyi görmek, sevince, ferah ve salâha delâlet eder.Bir Cevap Yazın

yukarı