Rüyada yaşlı kadın görmek, Bir kimsenin rüyada yaşlı kadın görmesi, acizlik ile tâbir olunur. Yaşlı kadın görmek, elden giden dünyalığa, üzüntüye, bazı kere de ahirete delâlet eder. Rüyada müslüman, mütedeyyin, salâh erbabı bir yaşlı kadın görmek sevince, sürura ve helal mala alâmettir. Rüyada yaşlı bir kadının kendi evine geldiğini görmek, dünyanın insana yönelmesine delâlet eder. Çünkü dünya yaşlı kadına nisbet edilir. Yine rüyada yaşlı bir kadının kendi evinden çıktığını görmek, rüya sahibinden dünyanın yüz çevirmesine ve bunun neticesi sıkıntıya düşmeye delâlet eder. Genç bir kadının rüyada kendisini kocamış, ihtiyarlamış, saçı ağarmış görmesi, dünyada halinin iyi olduğuna delâlet eder. Çocuktan kesilmiş bir kadının tekrar eski haline geldiğini, kuvvet bulduğunu görmesi, din ve dünyasının mamurluğuna delâlet eder. Rüyada yaşlı kadın görmek, ot bitirmez, ekin vermez bir yere de işarettir. Çünkü yaşlı kadın her şeyden kesilmiştir. Rüyada kâfir olan ihtiyar kadın görmek, haram mala da delâlet eder. Rüyada yaşlı bir kadının hamile kadının yanma girdiğini görmek, sırf hayırdır. Bazı kere de rüyada yaşlı kadın görmek, ümit sektikten sonra hamile olmaya delâlet eder. Rüyada gökten yer yüzüne yaşlı bir kadın indiğini ve halkın buna taaccüp ettiğini görmek, kıtlık ile tâbir olunur. Rüyada çirkin yüzlü yaşlı bir kadın görmek, harp ve kıtlığın sona ermesine ve bollukla müjdelenmeye delâlet eder. Rüyada bir kimsenin yaşlı bir kadınla bir şeyler alıp verdiğini veya onunla uğraştığını görmesi, dünya ile uğraşmaya delâlet eder. Rüyada yaşlı kadının etli ve güzel bir surette görülmesi, ose-neki kazanç ve ticaretin güzel olacağına; yaşlı kadının ekşi yüzlü ve çirkin görülmesi, üzüntü ve kedere, şöhret ve rütbenin elden gitmesine delâlet eder.
Rüyada ihtiyar kadın görmek dünyaya delalet eder. İhtiyar kadını süslü ve açık seçik bir halde görmek kısa sürede gelecek müjdeye delalet eder. İhtiyar kadının yüzünün asık olması, dünyadan dolayı şerefinin gitmesine yüzünün çirkin olması, işlerin tersine dönmesine, çıplak görmek, rüsvay lığa, peçeli görmek pişmanlık duyacağı bir işe delalet eder. Rüyada ihtiyar bir kadının evine girdiğini gö­ren kimseye dünya ikbal eder.

Evinden çıktığını görmek dünyanın yüz çe­virmesine delalet eder. İhtiyar kadının gayri müslim olması haram mala, müslüman olması helal mala delalet eder. Rüyada tanımadığı ihtiyar bir kadın görmek delalet ettiği manayı kuvvetlendirir. Genç bir kızın rüyada ihtiyar bir kadına dönüştüğünü görmek dinin güzelliğine işarettir. Bir ihtiya­rın kendisine itaat etmediğini ve bundan dolayı üzüldüğünü gören kimsenin dünyevi işlerinde problem olur. İtaat etmesi ise itaatinin derecesine göre dünyaya nail olur.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada ihtiyar kadın acizliğe, bazen fani dünyaya ve üzüntüye delalet eder. İhtiyar kadın bazende ahirete delalet eder. Zira ahiret dünyanın zıddıdır. İhtiyar kadın şaraba ve ineğe de delalet eder. Zira isim benzerliği vardır. Yaşlı kadın görmek bazen ümidi kestikten sonra çocuk sahibi olmaya, bazen hileye, aldatmaya, kaş göz işaretleri ile birbirlerini alaya almaya delalet eder. İhtiyar kadın aciz­liğe ve kuraklığa delalet eder. İhtiyar kadının küçük kız çocuğuna dönüş­tüğü görülürse kuraklık ortadan kalkar.

Tanımadığı yaşlı bir kadının hasta­nın yanına girmesi, hastanın ölmesine delalet eder. Bu rüya hamile kadın için hayra delalet eder. Yaşlı kadın çorak araziye delalet eder. Rüyada çir­kin görünüşlü yaşlı bir kadın görmek fitneye ve savaşa delalet eder. Yaşlı kâfir kadın haram mala, silahlı yaşlı kadın görmek sevinçle birlikte helal mala delalet eder. Yaşlı kadına dönüştüğünü gören kişi vakar sahibi olur. Meçhul yaşlı kadın verimsiz geçecek seneye delalet eder. Bazen çirkin yaşlı kadın görmek savaşın ve kuraklığın kalkmasına dair müjdeye delalet eder. Zayıf yaşlı kadın kurak geçecek seneye delalet eder. Şişman yaşlı kadın senenin verimli geçmesine delalet eder.“yaşlı kadın” için 1 Yorum

  1. Gamze can says : Cevapla

    Ruyamda tanimadigim cirkin yasli kadinla telde konusmak ne anlama geliyo ?

Bir cevap yazın

yukarı