Bir kimsenin rüyada bir kapta yemek yediğini görmesi,
kanaat ile tâbir olunur. Ancak yemek yediği kap altın ve gümüşten ise, bu rüya
haram mala ve çok borca delâlet eder.

Rüyada insanlar arasında yemek yediğini görmek, şöhrete
ve iyi bir isimle anılmaya delâlet eder.

Rüyada sağ eli ile yemek yediğini görmek, sünnet-i
Seniyyeye tâbi olmayıp sol eliyle yemek yemek ise düşmana itaata, dosta cefaya
delâlet eder.

Rüyada yemeği bir başkasının eliyle yediğini görmek,
namuslu ve kanaat sahibi olmaya ve Allah’a itimad ve tevekküle delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, hastalık ile tâbir olunur. Çünkü
hasta da yemek yemekten aciz kalır, başkasının yardımı ile yemeğini yer.

Rüyada kendi etini yediğini görmek, biriktirdiği malı
yemeye işarettir. Bir kimsenin rüyada beyaz mantar yediğini görmesi, emre,
nehye, işte acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için afiyet ve
şifaya delâlet eder.

Danyal (a.s) demiştir
ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek, suhuletle hasıl olan hayır ve menfaata,
kebap et görmek ve yemek, meşakkatle husule gelen rızka delâlet eder.

Kirmani demiştir
ki: Rüyada tencerede pişmiş et görmek ve ondan yemek, rızık ve nimete delâlet
eder. Eti kebap olarak pişirdiğini görmek, haram mala işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri
demiştir ki: Rüyada et görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Mal, b) Miras, c)
Hüzün, d) Musibet.

Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mala, at eti izzet ve
ri-fata, katır eti hastalık ve manzara, sığır eti de vücudun sıhhatine delâlet
eder.

Rüyada sahu veya iftar yemeği yediğini görmek, hayırlı ve
bereketli rızka, günahların mağfiretine, akıbetin güzelliğine ve dinde salaha delâlet
eder.Bir Cevap Yazın

yukarı

fuck you google fuck you google fuck you google