Bir kimsenin rüyada denizde yüzdüğünü görmesi, arzu ve
emeline kavuşmaya delâlet eder. İlim talep eden birinin rüyada denizde
yüzdüğünü görmesi,

Bu rüya kadın ve erkek
için aynı manaya gelir. Vaktiyle Zekeriyya (a.s)’da çocuktan kesildikten sonra
Hazret-i Yahya ona lütfedilmişti.O ilmi elde etmeye alâmettir.

Rüyada denizin tâ derinliklerine girdiğini ve orada güzel
ve hoş bir şekilde yüzdüğünü görmek, büyük ve çetin bir işi başarmaya ve büyük
memuriyete delâlet eder.

Rüyada deniz veya ırmakta yüzdüğünü görmek, dinde salaha
ve güzelliğe, sağlam itikada ve imanda kuvvete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini suyun örttüğünü ve orada
öldüğünü görmesi, son nefeste şehid olarak can vermeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada denizde kafası üzerine yüzdüğünü
görmesi, tevbe etmeye ve işlediği günahlardan pişman olmaya işarettir.

Rüyada suda yüzdüğü halde korktuğunu görmek, korku,
şiddet, hapislik veya bir hastalığa delâlet eder. Sahilden uzaklaştığı nisbette
hastalığı ve hapisliği de uzar.

Rüyada yüzmek için denize girdiğini hatta denizin içinde
görünmediğini görmek, rüya sahibinin helakine delâlet eder.

Bir kimsenin bir vadide düz olarak yüzdüğünü ve
arzu ettiği yere vardığını görmesi, Sultanın hizmetine girmeye ve ondan menfaat
elde etmeye delâlet eder.Bir Cevap Yazın

yukarı

fuck you google fuck you google fuck you google