Bir kimsenin rüyada secde-i şükür etmesi, belaları def etmeye, rızkı yenilemeye, ibadete ve mükâfata delâlet eder. Yine rüyada şükür secdesi yaptığını görmek, mal ve nimete ermeye, kuvvet ve zenginliğe işarettir.

şüphe

0 Yorum / ş tabiri

Rüyada kişinin dini hususlarda şüphe ettiğini görmesi, nifak ve hileye işarettir. Rüyada şüpheden salim olmak da dinde salâha ve Cenab-ı Hakk’a yönelmeye, iman kuvvetine ve sıdka delâlet eder. Rüyada Allah kelâmında şüphe etmek, Cenab-ı Kibriya’nın rahmetinden uzak kalmaya

Rüyada Şuayb (a.s.)’ı görmek, düşmanlar ü-zerine zafer bulmaya delâlet eder. Yine rüyada onu gülümser bir halde görmek, ferah ve sürura, izzet ve zafere delâlet eder.

Reklam

şura

0 Yorum / ş tabiri

Rüyada Şurâ’yı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, uzun ömre, meleklerin istiğfar ve duasına delâlet eder. Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada bu sûreyi okuyan veya okunduğunu işiten cehennem azabından halas olur. Cafer-i Sâdık

Kişinin rüyada Allahu Teâlâ ya şükrettiğini görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmağa delâlet eder. Şükretmek, nimeti avlamak gibidir. Bundan dolayı rüyada Rabbine şükrettiğini görmek, kuvvete, mala, hayır ve berekete, ucuzluğa ve sevaba delâlet eder. Yine Allah’a şükrettiğini görmek, Allahu

Bir kimsenin rüyada Şit (a.s.)’ı görmesi, Allahu Teâlâ’nın izni ve takdiri ile nimete, sevince, evlada, güzel yaşamaya ve güzel geçinmeye ve iyilikle emretmeye delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada Şit (a.s.)’i gören kişi, şanlı bir zatın velisi olur. Yine

şöhret

0 Yorum / ş tabiri

Kendini ?öhretli bir kimse olarak görmek, davran??larınızda dikkatli olmalısınız, aksi halde hem siz hem de çevrenizdeki insanlar çok üzülecek demektir.

şömine

0 Yorum / ş tabiri

Can derdi demektir. Kötü bir olay, moralinizi bozacak, sizi çok üzecek demektir. eğer ?öminede ateş yan?yorsa, bu şansınızın iyi olacağına açılacağına ve i?lerinizin yoluna girece?ine yorumlanır.

şuara

0 Yorum / ş tabiri

Rüyada Sûre-i Şuaraâ’yı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisini muhafaza etmeye delâlet eder.  Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Yüce ve kerim olan Allah onu kötü ve fena işlerden korur. Yine

şişlik

0 Yorum / ş tabiri

Bir kimsenin rüyada bedeninde şişlik görmesi, kuvvetinin artmasına ve durumunun daha güzel olmasına ve bilgi aktarmaya delâlet eder. Bazı kere de bedende görülen şişlik, sonu olmayan üzüntü ve kederden sonra mala erişmeye delâlet eder.

yukarı