turuncu

0 Yorum / t tabiri

Atılganlık, cömertlik, adalet, amirlik, canlılık, dürüstlük simgesidir.

tulumba

0 Yorum / t tabiri

Rüyada tulumba görmek, kazanç ve menfaata delâlet eder. Rüyada tulumba ile su çektiğini ve insanlara dağıttığını görmek, hayırlı amele, sevaba ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

tunç

0 Yorum / t tabiri

Rüyada tunç görmek, yahudilerden gelecek mala işarettir. Tunç, dünya malı ile iftihar eden bir adama da delâlet eder. Rüyada elinde tunç tuttuğunu görmek, dünyaya ve dünya malına aşırı derecede istekli olmaya alâmettir. Tunç rüyası, kötü söz işitmeye ve

Reklam

Rüyada tunç yapan kimseyi görmek, dünya malına mâlik bir adama delâlet eder. Bir kimsenin rüyada örs üzerinde tunç dövdüğünü görmesi, birisiyle dalaşmaya delâlet eder. Bazı kere de tunç görmek, insanların arasını açan ve onları korkuya düşüren hain bir

tur

0 Yorum / t tabiri

Kişinin rüyada Sûre-i Tûr’u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, salih amellere ve bekârlar için mübarek bir evliliğe delâlet eder. Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Rüyada bu mübarek sûreyi okumak veya işitmek, Allah’ın inayetiyle

tren

0 Yorum / t tabiri

Rüyada tren görmek, Seyir halinde katar ( tern) görmek iş ve dünyalığın yolunda olmasına, niyet ve Amelde dürüstlük ve doğruluğa, Tren yolculuğu yapmak refah içinde yaşamaya, kumuşuluk ilişkilerine önem vermeye, Raydan çıkmış tren görmek sapık kimseye yahut yanlış

tuğla

0 Yorum / t tabiri

Rüyada tuğla görmek, meydana gelecek bir mala delâlet eder. Rüyada bir yere toplanmış tuğlaları görmek, altın ile tâbir olunur. Rüyada henüz binaya konmamış tuğlaları görmek, mala, iyi amele ve dine delâlet eder.

tulum

0 Yorum / t tabiri

Rüyada içi su dolu tulum görmek, yolculuğa ve o yolculuktan elde edilecek menfaata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bal tulumu görmesi alçak ve akılsız bir adamdan eline geçecek mala ve menfaata delâlet eder. Rüyada yağ tulumu görmek, şerli

Bir kimsenin rüyada baş traş ettiğini görmesi, bir menfaatin gelmesi için söylenen söze delâlet eder. Rüyada başı traş etmek, emaneti edaya, korkudan emin olmaya, malını Allah yolunda infak etmeye alâmettir. Rüyada hac esnasında başını traş ettiğini görmek, borcu

traktör

0 Yorum / t tabiri

Lastik ve diğer aksamı yeni ve hareket halindeki traktör mal ve kazanca, bereket ve bolluğa; Lastikleri aşınmış ve kullanılmaz durumdaki traktör güçsüzlüğe ve işsizliğe ve kuraklığa delalet eder.

yukarı