uzay

0 Yorum / u tabiri

Rüyada uzay görmek, Uzaya gittiğini görmek, rüyayı gören kimsenin yeni olaylara şahit olacağına işarettir. Bu rüyayı görenin güveni ve inancı artar. Uzaya gittiğini gören kimsenin bilmediği görmediği, duymadığı olaylarla karşılaşabileceğine işaret eder. Güveninin ve inancının artacağına, olgunlaşıp hikmet

uzunluk

0 Yorum / u tabiri

Bir kimsenin rüyada boyunun uzadığını görmesi, ilim ve malın artmasına delâlet eder. Devlet reisinin boyunun uzadığını görmesi, saltanatının kuvvetine ve mülkünün genişliğine delâlet eder. Bir tüccarın rüyada boyunun uzadığını görmesi, çok çok kâr elde etmeye işarettir. Rüyada boyunun

Rüyasında uyuşturucu kullanmak dedikodunuzun yap?lacağ?na ve iftiraya u?rayacağ?nıza işaret eder.

Reklam

Rüyada elinin veya azasından bir yerinin uyuştuğunu görmek, yardımından mahrum kalmaya delâlet eder.

uyuz

0 Yorum / u tabiri

Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada vücudunda uyuz olduğunu görmek, zahmet ve meşakkat ile mal kazanmaya delâlet eder. Rüyada uyuzu kaşıdığını ve ondan su çıktığını görmek, mala nail olmaya delâlet eder. Rüyada kendi bedeninde uyuz veya bir başka

uzaklık

0 Yorum / u tabiri

Rüyada uzaklık görmek, mahrumiyete delâlet eder. Şahısların uzaklığı, münazaaya, ölüme veya azle alâmettir.

Rüyada uyku ilacı içmek, yaşadış?nız sıkıntılı günlerin sonunda mutlaka rahata ve huzura kavuşacağınıza yorumlanır.

uyluk

0 Yorum / u tabiri

Rüyada uyluk görmek, insanın kudret ve kuvveti, mal ve menba-ı iftihar ettiği maişeti, kavmi ve milleti ile tâbir olunur. Kirmanî demiştir ki: Rüyada uyluğunun kesildiğini görmek. ehlinden ayrı düşmeğe ve gurbete delâlet eder ve o kişi gurbette ölür.

uyuklamak

0 Yorum / u tabiri

Rüyada uyuklamak, korkudan emin olmaya, günahkâr ve asi için tevbeye, kâfir için de hidayete işarettir. Bir kimsenin rüyada uyukladığını görmesi, fakirlikten zenginliğe, sıkıntı ve meşakkatten genişliğe, kıtlık ve yokluktan bolluğa delâlet eder.

uyumak

0 Yorum / u tabiri

Rüyada uyudu?unuzu görmek,, sevdişiniz insanlarla beraber mutlu ve huzur içinde uyumak demektir. Kötü bir ortamda uyumak, sağlı??nızın bozulacağ?na ve tartı?malar yaşayacağ?nıza yorumlanır.

yukarı